Informācijai

Informācijai

Jaunumi

Sākot ar 02.11.2015. Rīgas 2. slimnīcas poliklīnikā ir iespējams ambulatori veikt CT izmeklējumus Valsts finansējuma ietvaros - kaulu-locītavu sistēmai, tai skaitā mugurkaulam.

Pieraksts konsultatīvajā poliklīnikā pa telefoniem +371 67607243 vai +371 67607245.

Projekti

SIA "Rīgas 2. slimnīca" ar 2010.gada 1.novembri sāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2. slimnīca", uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti", Nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/010 ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekts tika realizēts divās kārtās:

I kārta „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi” tika pabeigta 15.12.2011. Tās ietvaros veikts:

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas renovācija

 • Jumta seguma rekonstrukcija un pārseguma siltināšana

II kārta „Ēkas iekšējā renovācijas II kārta” pabeigta 30.04.2012. Tās ietvaros veikts:

 • Dezinfekcijas un sterilizācijas nodaļas renovācija un rekonstrukcija

Vakances

SIA „Rīgas 2.slimnīca” aicina darbā 

Vakance: Vecākais biomedicīnas laborants

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu.
 • Sociālās garantijas.
 • Labus darba apstākļus.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam.
 • Darba laiku – pilnu slodzi normālā darba laikā.

Darba pienākumi:

 • Plānot un organizēt biomedicīnas laborantu pēcdiploma apmācību.
 • Sekot laboratorijas iekārtu tehniskajam stāvoklim, kalibrācijai, veikt nepieciešamos pasūtījumus no reaģentu piegādātājiem.
 • Sekot dokumentācijai saistībā ar laboratorijas darbinieku veselības pārbaudēm, darba un ugunsdrošības instruktāžām.
 • Veikt un kontrolēt laboratorijas dokumentācijas lietvedību saistībā ar darba un atvaļinājuma grafikiem, darba uzskaites tabelēm.
 • Pasūtīt, izrakstīt, saņemt, uzskaitīt un uzglabāt  laboratorijai nepieciešamos reaktīvus, piederumus, medikamentus un dezinfekcijas līdzekļus.  
 • Nodrošināt laboratorijas iekārtu iekšējo kvalitātes kontroli.
 • Nepieciešamības gadījumā izpildīt biomedicīnas laboranta pienākumus, veicot dežūras, tai skaitā nakts stundās un izejamās dienās.

Prasības kandidātiem:

 • Biomedicīnas laboranta sertifikāts.
 • Sertifikāts par apmācītu imūnhematoloģijā.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Vismaz 3 gadu praktiska darba pieredze medicīnas laboratorijā.

 Kontakti: CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu slimnicar2@inbox.lv

Pateicamies par atsaucību!

Vakance: Pārtikas ražošanas tehnologs

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu.
 • Sociālās garantijas.
 • Labus darba apstākļus.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam.
 • Darba laiku – pilnu slodzi normālā darba laikā.
 • Amatalgu uz 1 slodzi no EUR 950.

Darba pienākumi:

 • Veikt produkcijas recepšu izstrādi, jaunu izejvielu, materiālu pārbaudi un ieviešanu.
 • Veikt nepieciešamo testēšanas projektu produktiem;
 • Vadīt virtuves bloka ēdiena gatavošanas  un apkalpošanas procesus, sadalot darba uzdevumus un kontrolējot to izpildi.
 • Izstrādāt un uzturēt produktu tehnisko dokumentāciju atbilstoši kvalitātes vadības sistēmai , analizēt un pilnveidot tos.
 • Pastāvīgi sekot līdzi jaunumiem un tendencēm pārtikas tirgū, iniciēt novitātes uzņēmumā.
 • Prast sagatavot, lietot un analizēt ēdināšanas tehnoloģisko dokumentāciju, uzskaites un atskaites dokumentus.
 • Zināt ārstnieciskā ēdiena specifiku un gatavošanas tehniku.
 • Pieņem pasūtījumus ārstnieciskajam ēdienam un organizēt to gatavošanu.
 • Vērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīga galaprodukta izgatavošanai, ievērojot atbilstīgu tehnoloģisko procesu.
 • Pieņemt un novērtēt darba procesam nepieciešamo pārtikas kvalitāti.
 • Izprast, ievērot un kontrolēt racionālu (izejvielu) produktu uzglabāšanas, apstrādes un realizācijas procesu norisi.
 • Strādāt ar iekšējo pārtikas dokumentu lietvedību.

Prasības kandidātiem:

 • Profesionālā kvalifikācija.
 • Pieredze darbā līdzīgā amatā vismaz 1 gadu.
 • Pieredze darbā ar paškontroles sistēmām HACCAP .
 • Prasme strādāt komandā un dinamiskā vidē, prasme pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, radoša pieeja darbam un precizitāte.
 • Augsta atbildības sajūta un pašdisciplīna.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Prasmes darbā ar datoru (MC Office programmām).

Kontakti: CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu slimnicar2@inbox.lv

Pateicamies par atsaucību!

Vakance:  Ārsts - rezidents traumpunktā

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība medicīnā un reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • progresējoša  darba pieredze.

Slimnīca piedāvā:

 • dinamisku darbu un vērtīgu pieredzi ambulatorajā daļā;
 • pozitīvu darba vidi un profesionālu kolēģu atbalstu;
 • atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Darba pamatalga normālā darba laikā no EUR 1 100,00.


CV lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv


Aicinam darbā:


Vakance:  Ārsts- oftalmologs, konsultācijām, vienu reizi mēnesī 

Prasības 

 • sertifikāts specialitātē 

CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv  
​vai pa tālruni +371 6 7607261
Pateicamies par atsaucību!Konkursa kārtībā aicinām darbā:
 • Sertificēts anesteziologs, reanimatologs

  Piedāvājam -

  • Interesantu un atbildīgu darbu;
  • sociālās garantijas;
  • labus darba apstākļus;
  • konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītājam darbam;
  • darba laiku – pilnu slodzi normālā darba laikā;
  • amatalgu uz 1 slodzi no EUR 945-1 100 bez piemaksām.

  Prasības 

  I. Valodu zināšanas


  1.1. Valsts valodas zināšanasValsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
  1.2. Svešvalodu zināšanasPārvalda vismaz vienu svešvalodu tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt un saprast drukātu tekstu svešvalodā, vidējā līmenī uzturēt dialogu, pārzinot profesionālo terminoloģiju, un spēj brīvi sagatavot rakstisku tekstu

  II. Izglītība


  PamatprasībaReģistrēts, sertificēts anesteziologs, reanimatologs

  III. Pieredze


  PamatprasībaVismaz triju gadu darba pieredze, lai profesionāli veiktu darba pienākumus

  IV. Kompetences


  4.1. Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbībasIr atbilstošas spējas, ko apstiprina praktiskā darba līdzšinējā pieredze
  4.2. Stratēģiskās plānošanas prasmeIr praktiskā darba pieredze, kas saistāma ar spēju analizēt problēmas, spēja pielāgoties jaunām situācijām un atvērtība pārmaiņām


  CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv.  Pateicamies par atsaucību!

Medicīnas māsa

Prasības 

 • Ārstniecības personas reģistrs;
 • profesionālā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas 3. līmenī;
 • vēlams sertifikāts specialitātē (ķirurģiskās aprūpes māsa)

  Atalgojums  no 530.00 EUR

  CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv  
  ​vai pa tālruni +371 6 7607261
  Pateicamies par atsaucību!

MĀSAS PALĪGS

Prasības 

 • Vidējā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas 2.līmeņī;
 • māsu palīga kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību

  Atalgojums  no 400.00 EUR

  CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv  
  vai pa tālruni +371 6 7607261
  Pateicamies par atsaucību!

Izsoles


 Sludinājums par nomas tiesību izsoli 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Ģimnastikas ielā 1

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Slimnīcas ēka, būves kadastra apzīmējums  01000740157001

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Slimnīcas ēkas daļa - 5.stāva telpa Nr.7 ar platību 10,2 m2

IZMANTOŠANAS VEIDS

Friziera pakalpojumu sniegšanai

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” 12.01.2018. atzinumu un iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa telpai ir EUR 3,50/m2 mēnesī (neieskaitot PVN)

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5  (pieci) gadi

izsoles veids

Rakstiska izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA „Rīgas 2.slimnīca”

Termiņš  un vieta pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2018.gada 30.janvārim plkst. 12:00

SIA „Rīgas 2.slimnīca” sekretariātā pirmajā stāvā  

Ģimnastikas ielā 1, Rīgā

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Iznomātāja mājas lapā www.slimnica.lv, kā arī SIA “Rīgas 2.slimnīca” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā Rīgā, Ģimnastikas ielā  1, 5.stāvā 536.kab. darbdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālr.67607262

OBJEKTA APSKATE

 

Objektu var apskatīt darbdienās, piesakoties Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā, tālr.67607262

DOKUMENTI

 

   NOLIKUMS

   Rezultāts