RĪGAS 2. SLIMNĪCA

RĪGAS 2. SLIMNĪCA

Valsts apmaksātie pakalpojumi

Valsts apmaksātie stacionārās veselības aprūpes pakalpojumi

1. Traumatoloģija
2. Ortopēdija
3. Osteomielīti
4. Lielo locītavu endoprotezēšana:

4.1. Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi

4.2. Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa vai hibrīda tipa endoprotēzi

4.3. Ceļa locītavas endoprotezēšana

4.4. Revīzijas endoprotezēšana

5. Aprūpes gultas

6. Subakūtās rehabilitācijas pakalpojumi 

​7. Hronisko pacientu aprūpe

Valsts apmaksātie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi

1. Izmeklējumi:

1.1. Ultrasonogrāfija (vēdera dobuma orgāniem, vairogdziedzerim, locītavām)

1.2. Rentgenoloģija

1.3. Osteodensitometrija

1.4. Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi (EKG, ehokardiogrāfija, Holtera monitorēšana)

1.5. Doplerogrāfija (galvas un kakla asinsvadiem)

1.6. Datortomogrāfija

2. Dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi:

2.1. Traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķrurģija.

2.2. Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana

2.3. Rehabilitācija 

3. Rehabilitācijas pakalpojumi (t.sk. fizikālās medicīnas pakalpojumi)

5. Speciālistu pakalpojumi:

5.1. Traumatologs

5.2. Ķirurgs

5.3. Anesteziologs​

6. Laboratorie izmeklējumi

7. Mājas aprūpe.


  No pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

  • bērni vecumā līdz 18 gadiem*;
  • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām*, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
  • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
  • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
  • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
  • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
  • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta Noteikumu Nr. 555 3. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
  • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
  • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
  • personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
  • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
  • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
  • orgānu donori;
  • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
  •  I un II grupas invalīdi;
  • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu*;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
  • patvēruma meklētāji*.

  *Šīs iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma arī par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

  Avots: Nacionālais veselības dienests 

  Mēs sadarbojamies: