POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991 / TRAUMPUNKTS: +371 67614033

Rīgas 2. slimnīca

POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991 / TRAUMPUNKTS: +371 67614033

Rīgas 2. slimnīca

Kas ir Trauksmes celšana?


Trauksmes celšana nozīmē, ziņot par tiesību un ētikas normu pārkāpumiem savā darba vietā vai slimnīcā, ja vien tas neskar tikai konkrēto darbinieku personīgi, bet gan plašāku sabiedrības daļu un var kaitēt sabiedrības interesēm.
Sabiedrības interesēs var celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, amatpersonu bezdarbību vai nolaidību, darba drošības apdraudējumu, nodokļu krāpšanu, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu u.tml.
Kas ir Trauksmes cēlējs?
Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un par šo pārkāpumu ir uzzinājis, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības – t.i. ziņo par pārkāpumiem savā darba vietā.
Trauksmes cēlējs ziņošanas brīdī sniedzamo informāciju uzskata par patiesu un savu ziņojumu par pamatotu. Trauksmes cēlējs savā ziņojumā apliecina, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
Kā var iesniegt Trauksmes cēlēja ziņojumu?
SIA “Rīgas 2.slimnīcu” aicina trauksmes cēlēja ziņojumam, izmantot Valsts kancelejas izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu:
1. nosūtot to uz uzticības e-pastu : trauksme@slimnica.lv;
2. sūtot to pa pastu SIA “Rīgas 2.slimnīca” valdes priekšsēdētājam, Ģimnastikas ielā 1, Rīga, LV-1004;
3. klātienē.
Plašāku informāciju par trauksmes celšanu varat atrast valsts kancelejas izveidotājā mājaslapā www.trauksmescelejs.lv
Trauksmes cēlēja ziņošanas veidlapu variet lejupielādēt šeit