REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

VAKANCES

​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTU
(var būt rezidents rehabilitācijas specialitātē)


Piedāvājam:
 • Interesantu un atbildīgu darbu.
 • Sociālās garantijas.
 • Labus darba apstākļus.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • Nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā.
 • Mēnešalga par pilnu slodzi EUR 1800.
Darba pienākumi:
 • Veikt funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanu, sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu un monitorēt rehabilitācijas procesu stacionāra pacientiem (akūtajā, subakūtajā stadījā).
 • Veikt precīzus ierakstus medicīniskajā dokumentācijā;
 • Analizēt medicīniskās  rehabilitācijas  procesa dinamiku un pēctecību, ieviest jauninājumus ārstniecības uzlabošanai;
 • Organizēt izglītojošo un informatīvo darbu pacientiem, tuviniekiem un nodaļas personālam;
 • Piedalīties sarežģītu klīnisko gadījumu izskatīšanā un sagatavot materiālus par jauninājumiem rehabilitācijas jomā.
Prasības kandidātiem:
 • Augstākā medicīniskā izglītība (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai ārsts-rezidents);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;
 • Precizitāte un atbildība;
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu;
 • Veselīgas profesionālās ambīcijas.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@slimnica.lv

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsmāsu

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

• Profesionālā izglītība māszinībās. Vēlama anestēzijas, intensīvās un neatliekamās māsas kvalifikācija. 
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• teicamas sadarbības, komunikācijas prasmes;
• analītiskā domāšana un spēja strādāt dinamiski mainīgā vidē;
• prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
• prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
• spēja vadīt kolektīvu, uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Darba pienākumu apraksts

• Plānot, organizēt un vadīt Nodaļas aprūpes personāla darbu, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un veicinot darba efektivitāti;
• Nodrošināt Nodaļas darbības nepārtrauktībai un attīstībai nepieciešamo resursu prognozēšanu un plānošanu;
• Nodrošināt un kontrolēt Nodaļas dokumentācijas precīzu un savlaicīgu aizpildīšanu, veikt pasākumus atklāto nepilnību novēršanā;
• Kontrolēt un nodrošināt telpu, inventāra, darba piederumu gatavību darbam, sanitāro apdari un tīrību, saskaņā ar higiēnas un pretepidimioloģiskā režīma pamatprasību noteikumiem;
• Nodrošināt ārstniecisko līdzekļu, medicīniskā instrumentārija, pacientu kopšanas piederumu saņemšanu, uzglabāšanu, uzskaiti, izlietošanu un atskaiti;
• Uzturēt pozitīvu komunikāciju un sadarbību ar citām struktūrvienībām.

Mēs piedāvājam

• normālo darba laiku no 8:00 – 16:30;
• mēnešalgu no 1630 EUR Bruto;
• piemaksu par stāžu;
• piemaksu par darbu īpašos apstākļos;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
ĀRSTU, STAŽIERI (Uzņemšanas nodaļā)

Darba pienākumu apraksts

 •  Veikt kvalitatīvu pacientu izmeklēšanu, noteikt pacienta diagnozi, nodrošinot to pamatotību un atbilstību reglamentējošiem aktiem.
 • Atbildēt par pacientu izmeklēšanas procesu, nodrošinot sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitāti
 • Noteikt palīdzības sniegšanas secību pacientiem, ievērojot veselības traucējumu smagumu un bīstamības pakāpi.
 • Veikt ārsta specialitātei atbilstošas profilaktiskās un diagnostiskās manipulācijas.
 • Sniegt nekavējoties primāro neatliekamo palīdzību negadījumu, kritiskās vai pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās un nepieciešamības gadījumos pieaicināt atbildīgo dežūrārstu, reanimatalogu.
 • Savlaicīgi sagatavot un kvalitatīvi noformēt medicīnisko dokumentāciju par pacientam veiktajām manipulācijām un nozīmēto terapiju Slimnīcas informācijas sistēmā Ārsta birojs.

Prasības kandidātiem

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • datora prasmes ikdienas lietotāja līmenī (Word, Excel, Outlook, Internet);
 • obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

MĒS piedāvājam

 • Mēnešalga sākot no EUR 1390;
 • Piemaksas atbilstoši darba likumdošanai un koplīgumam (par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, par intensitāti);
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.


​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
BIOMEDICĪNAS LABORANTS

PIENĀKUMI

 • Marķēt un reģistrēt iegūtos izmeklējamos materiālus;
 • Veikt izmeklējamo materiālu paraugu testēšanu saskaņā ar noteikto kātību un apstiprinātām metodēm;
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • Veikt izmeklēšanas rezultātu novērtēšanu un sekot iekšējās kvalitātes kontroles rezultātiem.

PRASĪBAS

 • Biomedicīnas laboranta sertifikāts;
 • Atbilstoša izglītība un reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Vēlams imūnhematoloģijas kursu sertifikāts;
 • Pozitīva attieksme pret darbu, spēja uzņemties atbildību;
 • Spēja strādāt komandā.

  MĒS PIEDĀVĀJAM

  • Diennakts darbu;
  • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
  • Piemaksu par maksas pakalpojumiem, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu;
  • Atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā, bezmaksas autostāvvietu;
  • Atlaidi Slimnīcas sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem;
  • Mēnešalgu 1170 EUR

   Papildu informācija pa telefonu 67607261
   Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​


RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
 VECĀKO PAVĀRU 

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

 • Profesionālā izglītība pavāra specialitātē,
 • darba pieredze pavāra amatā.​

DARBA PIENĀKUMU APRAKSTS

 • Gatavot ēdienu Slimnīcas bufetei;
 • Piedalīties tehnoloģisko karšu sagatavošanā saskaņā ar izstrādātajām ēdienkartēm. Veikt to ievērošanu ēdināšanas procesā;
 • Ievērot un kontrolēt sanitārās un higiēnas normas pārtikas sagatavošanā, pārstrādāšanā, uzglabāšanā, kā arī kontrolēt darbiniekiem noteikto personīgo higiēnas normu ievērošanu;
 • Piedalīties Virtuves bloka darbību reglamentējošo dokumentu izstrādē un aktualizēšanā;
 • Sadarbībā ar virtuves bloka vadītāju, organizēt maiņas darbinieku darbu.

MĒS PIEDĀVĀJAM

 • Mēnešalga EUR 1100;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā,
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.


Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​


Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 VECĀKO RADIOGRĀFERU 

Pienākumi

 • Plānot, organizēt un kontrolēt Diagnostiskās radioloģijas nodaļas (Nodaļas) aprūpes personāla darbu un uzdevumu izpildi.
 • Nodrošināt Nodaļas darba nepārtrauktību, sastādīt darba grafikus.
 • Analizēt un attīstīt Nodaļas aprūpes personāla darba procesus un darba efektivitāti.
 • Uzraudzīt darba drošības, tehnikas un iekārtu lietošanas noteikumu, individuālo aizsardzības pasākumu, higiēnas un pretepidimioloģiskā režīma pamatprasību ievērošanu Nodaļā.
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus.

Prasības

 • Radiogrāfera izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, sertifikāts;
 • Darba pieredze specialitātē;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • ​Spēja motivēt darbiniekus, deleģēt un kontrolēt pienākumu izpildi.

Mēs piedāvājam

 • Pamatalgu EUR 1670
 • Piemaksas par ambulatoro darbu, maksas pakalpojumiem, risku, stāžu, nakts darbu, virsstundu darbu u.c.
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laikā.
 • Bezmaksas autostāvvietu, atlaidi sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
​RADIOGRĀFERU

        PRASĪBAS 

 • ​Radiogrāfera vai radiologa asistenta izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, vēlams sertifikāts;
 • Vēlama pieredze;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Labas komunikācijas spējas.

 PIENĀKUMI
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus;
 • Darbs ar digitālo radiogrāfijas iekārtu un datortomogrāfijas iekārtu;
 • Specializācija muskulo-skeletārā rentgenogrāfija un ortopēdija.​

MĒS PIEDĀVĀJAM
 • Mēnešalgu 1130 - 1370 EUR
 • Motivējošu atalgojuma bonusu sistēmu (veselības apdrošināšanu, ceļa izdevumu kompensācija u.c.);
 • Piemaksu par īpašiem apstākļiem, darba stāžu, maksas pakalpojumiem u.c.
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu


Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas darbu;
 • ​plānot efektīvi un racionāli anesteziologu, reanimatologu un intensīvās terapijas un anestēzijas māsu darbu operāciju zālē;
 • nodrošināt atbilstošu anestēziju plānveida un neatliekamo operāciju gadījumos, garantējot pacienta drošību;
 • aktīvi iesaistīties studentu, rezidentu un ārstu pēcdiploma apmācībā;
 • piedalīties Slimnīcas iekšējo normatīvo dokumentu un citu dokumentu projektu izstrādē.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • ​anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • prasme pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • labas zināšanas un pieredze darbā ar MS Office programmām (MS Word, MS Excel);
 • obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • akadēmiskā darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam

 • mēnešalgu EUR 2850.00;
 • piemaksu par stāžu;
 • piemaksu par darbu īpašos apstākļiem;
 • piemaksu par intensitāti;
 • piemaksu par darbu poliklīnikā;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
ANESTEZIOLOGU, REANIMATOLOGU

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pacientiem operācijās vai manipulācijās, kur nepieciešama anestēzija - vispārējo anestēziju vai reģionālo anestēziju, garantējot pacienta drošību;
 • Pirms operācijām anestēzijā veikt pacientu apskati, kā arī laboratorisko testu un diagnostisko izmeklējumu izvērtēšanu;
 • Sadarboties ar citu specialitāšu ārstiem.


Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Var būt anesteziologa, reanimatologa specialitātes rezidents.

Mēs piedāvājam

 • Mēnešalga 2720(sertificētam anesteziologam, reanimatologam); 2550 (stažierim);
 • Piemaksa par stāžu, īpašiem apstākļiem, intensitāti, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, maksas operāciju veikšanu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv


Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
TRAUMATOLOGU, ORTOPĒDU

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 •  Sertifikāts traumatologa, ortopēda pamatspecialitātē;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1950;
 • Piemaksa par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, SIA "Rīgas 2.slimnīca " informē, ka: 1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas 2.slimnīca" Adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004; 2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Papildus informāciju Jūs variet uzzināt mūsu mājas lapā: http://www.slimnica.lv/f/uploads//R2S_privatuma_atruna_kandidatiem.pdf vai sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts:  datu.specialists@slimnica.lv