POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991 / TRAUMPUNKTS: +371 67614033

Rīgas 2. slimnīca

POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991 / TRAUMPUNKTS: +371 67614033

Rīgas 2. slimnīca

VAKANCES

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
MĀSU PALĪGU OPERĀCIJU BLOKĀ


Pienākumi:

 • Nodrošināt Operāciju bloka tīrību atbilstoši pamatprasībām;
 • nodrošināt sterilās un nesterilas operāciju veļas un instrumentārija apriti;
 • palīdzēt operāciju māsai.

Piedāvājam:

 • Mēnešalgu no EUR 865.00 līdz EUR 1055.00;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • piemaksas par nakts darbu, darbu svētku dienās, darba stāžu.

  PAPILDU INFORMĀCIJA:

  • Pretendentiem CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz personals@slimnica.lv ​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
Informācijas tehnoloģiju NODAĻAS VADĪTĀJU


Pienākumi

 • Organizēt IT nodaļas darbu;
 • Sniegt atbalstu slimnīcas darbiniekiem IT jautājumos;
 • operatīvi novērst IT sistēmu darbības problēmas un bojājumus;
 • nodrošināt slimnīcas IT sistēmu un datortīklu nepārtrauktu darbību;
 • veikt serveru vides uzturēšanu un monitorēšanu;
 • instalēt un konfigurēt operētājsistēmas un citas programmatūras;
 • pārvaldīt informācijas sistēmu lietotāju tiesības piešķiršanu un anulēšanu;
 • atbildēt par informācijas sistēmu drošību.

Prasības

 • Profesionālā izglītība IT jomā.
 • Valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām.
 • Svešvalodu (angļu un krievu) zināšanas specialitātei nepieciešamajā līmenī.
 • Prasme strādāt ar datorsistēmām, kā arī jāprot uzstādīt un konfigurēt lietotājiem nepieciešamo datortehniku.
 • Prasme identificēt un risināt ar informācijas tehnoloģijām saistītās problēmas.
 • Prasme sniegt operatīvu informāciju uzņēmuma vadībai par darba rezultātiem.
 • Prasme vadīt un organizēt komandas darbu.

Mēs piedāvājam

 • Mēneša bruto algu  € 2050 - 2350
 • Darbu stabilā uzņēmumā,
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • atlaides slimnīcas medicīnas pakalpojumiem;
 • bezmaksas autostāvvietu.

Papildu informācija

 • Pretendentiem CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz personals@slimnica.lv ​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
UZŅEMŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJU

Pienākumi

 • Plānot, organizēt un vadīt uzņemšanas nodaļas darbu;
 • Organizēt un vadīt neatliekamās palīdzības sniegšanu, akūto pacientu diagnostiku;
 • Kontrolēt un nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu medicīniskās dokumentācijas noformēšanu;
 • Kontrolēt slimnīcas prasību ievērošanu.

Prasības

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Sertifikāts traumatologa, ortopēda vai ķirurga pamatspecialitātē.

Mēs piedāvājam

 • Mēnešalgu EUR 2000;
 • Profesionālus, draudzīgus kolēģus;
 • Piemaksu par stāžu ārstniecības jomā pamatdarbā strādājošiem;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Apdrošināšanas polisi;
 • Bezmaksas autostāvvietu.  ​Papildu informācija pa telefonu 67607261
  Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
VECĀKO APKOPĒJU

Pienākumi

 • Veikt uzkopšanas darbus slimnīcā;
 • Uzraudzīt, lai ikdienas un ģenerālās uzkopšanas darbi tiktu veikti kvalitatīvi un noteiktajos termiņos;
 • Vadītāja prombūtnes laikā, plānot apkopēju darba grafiku un aizvietojamību;
 • Uzraudzīt uzkopšanas dienestam darba veikšanai nodoto slimnīcas materiālo vērtību saglabāšanu;
 • Veikt uzkopšanas dienesta darbinieku apmācību.

Prasības

 • Darba pieredze uzkopšanas jomā;
 • Prasmes strādāt ar MS Office (Words, Excel)

Mēs piedāvājam

 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Atlaides slimnīcas medicīnas pakalpojumiem;
 • Bezmaksas autostāvvietu un sabiedriskā transporta atlaides;
 • darbu uz noteiktu laiku (apmēram 1 gadu).
 • Mēnešalgu 820 EUR.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTU
(var būt rezidents rehabilitācijas specialitātē)


Piedāvājam:
 • Interesantu un atbildīgu darbu.
 • Sociālās garantijas.
 • Labus darba apstākļus.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • Nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā.
 • Mēnešalga par pilnu slodzi EUR 1800.
Darba pienākumi:
 • Veikt funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanu, sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu un monitorēt rehabilitācijas procesu stacionāra pacientiem (akūtajā, subakūtajā stadījā).
 • Veikt precīzus ierakstus medicīniskajā dokumentācijā;
 • Analizēt medicīniskās  rehabilitācijas  procesa dinamiku un pēctecību, ieviest jauninājumus ārstniecības uzlabošanai;
 • Organizēt izglītojošo un informatīvo darbu pacientiem, tuviniekiem un nodaļas personālam;
 • Piedalīties sarežģītu klīnisko gadījumu izskatīšanā un sagatavot materiālus par jauninājumiem rehabilitācijas jomā.
Prasības kandidātiem:
 • Augstākā medicīniskā izglītība (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai ārsts-rezidents);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;
 • Precizitāte un atbildība;
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu;
 • Veselīgas profesionālās ambīcijas.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@slimnica.lv

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
ĀRSTU, STAŽIERI (Uzņemšanas nodaļā)

Darba pienākumu apraksts

 •  Veikt kvalitatīvu pacientu izmeklēšanu, noteikt pacienta diagnozi, nodrošinot to pamatotību un atbilstību reglamentējošiem aktiem.
 • Atbildēt par pacientu izmeklēšanas procesu, nodrošinot sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitāti
 • Noteikt palīdzības sniegšanas secību pacientiem, ievērojot veselības traucējumu smagumu un bīstamības pakāpi.
 • Veikt ārsta specialitātei atbilstošas profilaktiskās un diagnostiskās manipulācijas.
 • Sniegt nekavējoties primāro neatliekamo palīdzību negadījumu, kritiskās vai pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās un nepieciešamības gadījumos pieaicināt atbildīgo dežūrārstu, reanimatalogu.
 • Savlaicīgi sagatavot un kvalitatīvi noformēt medicīnisko dokumentāciju par pacientam veiktajām manipulācijām un nozīmēto terapiju Slimnīcas informācijas sistēmā Ārsta birojs.

Prasības kandidātiem

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • datora prasmes ikdienas lietotāja līmenī (Word, Excel, Outlook, Internet);
 • obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

MĒS piedāvājam

 • Mēnešalga sākot no EUR 1700;
 • Piemaksas atbilstoši darba likumdošanai un koplīgumam (par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu);
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.


​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 VECĀKO RADIOGRĀFERU 

Pienākumi

 • Plānot, organizēt un kontrolēt Diagnostiskās radioloģijas nodaļas (Nodaļas) aprūpes personāla darbu un uzdevumu izpildi.
 • Nodrošināt Nodaļas darba nepārtrauktību, sastādīt darba grafikus.
 • Analizēt un attīstīt Nodaļas aprūpes personāla darba procesus un darba efektivitāti.
 • Uzraudzīt darba drošības, tehnikas un iekārtu lietošanas noteikumu, individuālo aizsardzības pasākumu, higiēnas un pretepidimioloģiskā režīma pamatprasību ievērošanu Nodaļā.
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus.

Prasības

 • Radiogrāfera izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, sertifikāts;
 • Darba pieredze specialitātē;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • ​Spēja motivēt darbiniekus, deleģēt un kontrolēt pienākumu izpildi.

Mēs piedāvājam

 • Pamatalgu EUR 1670
 • Piemaksas par ambulatoro darbu, maksas pakalpojumiem, risku, stāžu, nakts darbu, virsstundu darbu u.c.
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laikā.
 • Bezmaksas autostāvvietu, atlaidi sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
​RADIOGRĀFERU

        PRASĪBAS 

 • ​Radiogrāfera vai radiologa asistenta izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, vēlams sertifikāts;
 • Vēlama pieredze;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Labas komunikācijas spējas.

 PIENĀKUMI
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus;
 • Darbs ar digitālo radiogrāfijas iekārtu un datortomogrāfijas iekārtu;
 • Specializācija muskulo-skeletārā rentgenogrāfija un ortopēdija.​

MĒS PIEDĀVĀJAM
 • Mēnešalgu 1130 - 1370 EUR
 • Motivējošu atalgojuma bonusu sistēmu (veselības apdrošināšanu, ceļa izdevumu kompensācija u.c.);
 • Piemaksu par īpašiem apstākļiem, darba stāžu, maksas pakalpojumiem u.c.
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu


Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas darbu;
 • ​plānot efektīvi un racionāli anesteziologu, reanimatologu un intensīvās terapijas un anestēzijas māsu darbu operāciju zālē;
 • nodrošināt atbilstošu anestēziju plānveida un neatliekamo operāciju gadījumos, garantējot pacienta drošību;
 • aktīvi iesaistīties studentu, rezidentu un ārstu pēcdiploma apmācībā;
 • piedalīties Slimnīcas iekšējo normatīvo dokumentu un citu dokumentu projektu izstrādē.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • ​anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • prasme pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • labas zināšanas un pieredze darbā ar MS Office programmām (MS Word, MS Excel);
 • obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • akadēmiskā darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam

 • mēnešalgu EUR 2850.00;
 • piemaksu par stāžu;
 • piemaksu par darbu īpašos apstākļiem;
 • piemaksu par intensitāti;
 • piemaksu par darbu poliklīnikā;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
ANESTEZIOLOGU, REANIMATOLOGU

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pacientiem operācijās vai manipulācijās, kur nepieciešama anestēzija - vispārējo anestēziju vai reģionālo anestēziju, garantējot pacienta drošību;
 • Pirms operācijām anestēzijā veikt pacientu apskati, kā arī laboratorisko testu un diagnostisko izmeklējumu izvērtēšanu;
 • Sadarboties ar citu specialitāšu ārstiem.


Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Var būt anesteziologa, reanimatologa specialitātes rezidents.

Mēs piedāvājam

 • Mēnešalga 2720(sertificētam anesteziologam, reanimatologam); 2550 (stažierim);
 • Piemaksa par stāžu, īpašiem apstākļiem, intensitāti, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, maksas operāciju veikšanu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv


Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
TRAUMATOLOGU, ORTOPĒDU

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 •  Sertifikāts traumatologa, ortopēda pamatspecialitātē;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1950;
 • Piemaksa par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, SIA "Rīgas 2.slimnīca " informē, ka: 1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas 2.slimnīca" Adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004; 2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Papildus informāciju Jūs variet uzzināt mūsu mājas lapā: http://www.slimnica.lv/f/uploads//R2S_privatuma_atruna_kandidatiem.pdf vai sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts:  datu.specialists@slimnica.lv