REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

VAKANCES

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
STATISTIKAS UN ANALĪTIKAS NODAĻAS VADĪTĀJU

PIENĀKUMI

Vadīt, koordinēt un kontrolēt Statistikas un analītikas nodaļas (turpmāk – Nodaļas) darbu, sadalīt darba pienākumus starp Nodaļas darbiniekiem Nodaļas funkciju un uzdevumu veikšanai.
• Nodrošināt ikmēneša gultu fonda, pacientu kustības, gada Statistiskā pārskata un citu nepieciešamo atskaišu par Slimnīcas veikto darbu sagatavošanu.
• Nodrošināt nepieciešamo datu ievadi Slimnīcas un citās informācijas sistēmās, kontrolēt ievadīto datu precizitāti un savlaicīgumu, lai nodrošinātu Slimnīcas līgumsaistību izpildi.
• Nodrošināt medicīnas dokumentācijas uzskaites, nepieciešamās datu kodēšanas precizitātes uzraudzību atbilstoši ierakstiem stacionāra pacientu kartēs un citā medicīnas dokumentācijā, pielietojot starptautiskos, valsts un slimnīcas lokālos klasifikatorus.
• Pārbaudīt un analizēt mēneša, kvartāla, pusgada un gada statistiskas atskaites, sagatavot pārskatu par iestādes darbu gadā
• Kontrolēt slimnīcas medicīnas un uzskaites dokumentācijas aizpildīšanas kārtības ievērošanu.
• Sniegt Slimnīcas personālam metodisko palīdzību medicīnas informācijas uzskaites un statistikas jautājumos.
• Nodrošināt personāla aizvietojamību un darba nepārtrauktību personāla prombūtnes laikā.
• Nodrošināt Slimnīcas vadības doto uzdevumu izpildi Nodaļas kompetences ietvaros.

PRASĪBAS

• Medicīniskā izglītība,
• Augstākā profesionālā izglītība,
• Vismaz piecu gadu pieredze vecākā medicīnas statistiķa amatā,
• Darba pieredze struktūrvienības vadītāja amatā,
• Teicamas prasmes informācijas sistēmu (Ārsta Birojs, Valsts vienota veselības informācijas sistēma u.c.) lietošanā,
• Teicamas Microsoft Office, īpaši Excel prasmes advancēta lietotāja līmenī.

MĒS PIEDĀVĀJAM

 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;​
 • Mēnešalgu EUR 1846;
 • ​Atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā;
 • Atlaidi Slimnīcas sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem;
 • Bezmaksas autostāvvietu
​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
OPERĀCIJU BLOKA VADĪTĀJU 

PIENĀKUMI

• Plānot, organizēt un vadīt operāciju bloka darbu, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un veicinot darba efektivitāti;
• Nodrošināt Operācijas bloka darbības nepārtrauktībai un attīstībai nepieciešamo resursu prognozēšanu un plānošanu;
• Atbildēt par Operācijas bloka nodrošinājumu ar darbam nepieciešamo inventāru, medikamentiem, dezinfekcijas un sterilizācijas līdzekļiem, instrumentiem.
• Piedalīties operāciju plānošanā un plānošanas efektivitātes pilnveidošanā;
• Uzturēt pozitīvu komunikāciju un sadarbību ar citām struktūrvienībām.

MĒS PIEDĀVĀJAM

• Normālo darba laiku no 8:00 – 16:30;
• mēnešalgu 1650 EUR Bruto;
• piemaksu par stāžu;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

PRASĪBAS 

• Profesionālā izglītība māszinībās. Vēlams operāciju māsas sertifikāts;
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• teicamas sadarbības, komunikācijas prasmes;
• analītiskā domāšana un spēja strādāt dinamiski mainīgā vidē;
• prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
• prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
• spēja vadīt kolektīvu, uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv
Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
RADIOGRĀFERU

        PRASĪBAS 

 • ​Radiogrāfera vai radiologa asistenta izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, vēlams sertifikāts;
 • Vēlama pieredze;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Labas komunikācijas spējas.

   PIENĀKUMI
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus;
 • Darbs ar digitālo radiogrāfijas iekārtu un datortomogrāfijas iekārtu;
 • Specializācija muskulo-skeletārā rentgenogrāfija un ortopēdija.​

  MĒS PIEDĀVĀJAM

 • Nepilnas slodzes darbu ar elastīgu darba grafiku
 • Stabilu atalgojumu atbilstoši padarītā darba apjomam,
 • Motivējošu atalgojuma bonusu sistēmu (veselības apdrošināšanu, ceļa izdevumu kompensācija u.c.);
 • Piemaksu par īpašiem apstākļiem, darba stāžu, maksas pakalpojumiem u.c.
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu

  Papildu informācija pa telefonu 67607261
  Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​
Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
MASIERI 

PIENĀKUMI

 • Savas kompetences ietvaros izmeklēt pacientu, izvēlēties un lietot masāžas metodes un paņēmienus, lai veiktu pacienta fizisko un funkcionālo traucējumu profilaksi, novērtēšanu, analīzi un ārstēšanu.
 • Godprātīgi pildīt amata pienākumus, izmantot iestādes darba aprīkojumu, ievērot higiēnas, sanitāros un darba aizsardzības noteikumus.
 • Uzņemties atbildību par sava darba kvalitāti
 • Strādāt komandā ar administrāciju, fizioterapeitu, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu 
 • Ievērot darba kārtību un ētikas normas, dokumentēt veiktās darbības un neizpaust personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

MĒS PIEDĀVĀJAM

 • Darba laiku pēcpusdienās plkst.14.00 – 19.00
 • Darbs ar ambulatorie, subakūtiem un dienas stacionāra pacientiem.
 • Sociālās garantijas
 • Labus darba apstākļus
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam

PRASĪBAS 

 • Masiera kvalifikācija;
 • Ārstniecības personas sertifikāts.

  Papildu informācija pa telefonu 67607261
  Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv
Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
BIOMEDICĪNAS LABORANTU

Pienākumi

 • Marķēt un reģistrēt iegūtos izmeklējamos materiālus;
 • ​Veikt izmeklējamo materiālu paraugu testēšanu saskaņā ar noteikto kātību un apstiprinātām metodēm;
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • Veikt izmeklēšanas rezultātu novērtēšanu un sekot iekšējās kvalitātes kontroles rezultātiem.​

Prasības

 • Biomedicīnas laboranta sertifikāts;
 • Atbilstoša izglītība un reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Imūnhematoloģijas kursu sertifikāts;
 • Pozitīva attieksme pret darbu, spēja uzņemties atbildību;
 • ​Spēja strādāt komandā​.

Mēs piedāvājam

 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;​
 • Mēnešalgu EUR 1130;
 • Piemaksu par maksas pakalpojumiem, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu; 
 • Atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā;
 • Atlaidi Slimnīcas sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem;
 • Bezmaksas autostāvvietu
​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv
Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 VECĀKO RADIOGRĀFERU 

Pienākumi

 • Plānot, organizēt un kontrolēt Diagnostiskās radioloģijas nodaļas (Nodaļas) aprūpes personāla darbu un uzdevumu izpildi.
 • Nodrošināt Nodaļas darba nepārtrauktību, sastādīt darba grafikus.
 • Analizēt un attīstīt Nodaļas aprūpes personāla darba procesus un darba efektivitāti.
 • Uzraudzīt darba drošības, tehnikas un iekārtu lietošanas noteikumu, individuālo aizsardzības pasākumu, higiēnas un pretepidimioloģiskā režīma pamatprasību ievērošanu Nodaļā.
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus.

Prasības

 • Radiogrāfera izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, sertifikāts;
 • Darba pieredze specialitātē;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • ​Spēja motivēt darbiniekus, deleģēt un kontrolēt pienākumu izpildi.

Mēs piedāvājam

 • Pamatalgu EUR 1560.00
 • Piemaksas par ambulatoro darbu, maksas pakalpojumiem, risku, stāžu, nakts darbu, virsstundu darbu u.c.
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laikā.
 • Bezmaksas autostāvvietu, atlaidi sabiedriskajā transportā.

  Papildu informācija pa telefonu 67607261
  Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas darbu;
 • ​plānot efektīvi un racionāli anesteziologu, reanimatologu un intensīvās terapijas un anestēzijas māsu darbu operāciju zālē;
 • nodrošināt atbilstošu anestēziju plānveida un neatliekamo operāciju gadījumos, garantējot pacienta drošību;
 • aktīvi iesaistīties studentu, rezidentu un ārstu pēcdiploma apmācībā;
 • piedalīties Slimnīcas iekšējo normatīvo dokumentu un citu dokumentu projektu izstrādē.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • ​anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • prasme pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • labas zināšanas un pieredze darbā ar MS Office programmām (MS Word, MS Excel);
 • obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • akadēmiskā darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam

 • mēnešalgu EUR 2800.00;
 • piemaksu par stāžu;
 • piemaksu par darbu īpašos apstākļiem;
 • piemaksu par intensitāti;
 • piemaksu par darbu poliklīnikā;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
ANESTEZIOLOGU, REANIMATOLOGU

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pacientiem operācijās vai manipulācijās, kur nepieciešama anestēzija - vispārējo anestēziju vai reģionālo anestēziju, garantējot pacienta drošību;
 • Pirms operācijām anestēzijā veikt pacientu apskati, kā arī laboratorisko testu un diagnostisko izmeklējumu izvērtēšanu;
 • Sadarboties ar citu specialitāšu ārstiem.


Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Var būt anesteziologa, reanimatologa specialitātes rezidents.

Mēs piedāvājam

 • Mēnešalga 2680.00 (sertificētam anesteziologam, reanimatologam); 2510.00 (stažierim);
 • Piemaksa par stāžu, īpašiem apstākļiem, intensitāti, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, maksas operāciju veikšanu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv


​​

​Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
OPERĀCIJU MĀSU

Darba pienākumi:

 • Sagatavot operāciju zāli un operācijai nepieciešamos materiālus, instrumentus;
 • Organizēt operāciju veikšanai piemērotu aprīkojumu un instrumentāriju;
 • Nodrošināt operācijas kvalitatīvu un sterilu instrumentēšanas gaitu;
 • Koordinēt māsas palīga darbu.

Prasības kandidātiem:

 • Medicīnas māsas izglītība;
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Vēlams operāciju māsas sertifikāts;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1345;
 • Piemaksas atbilstoši darba likumdošanai un koplīgumam (par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, par intensitāti);
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN NEATLIEKAMĀS APRŪPES MĀSU

Galvenie darba pienākumi:

 • Ievadīt ārsta ordinētos medikamentus atbilstoši medicīniskajām prasībām;
 • Sagatavot narkozes un elpināšanas aparatūru, narkozes laikā nepieciešamos sūkņus un monitorus;
 • Nodrošināt pacientiem pirms un pēc anestēzijas aprūpi.

Prasības kandidātiem:

 • Medicīnas māsas izglītība;
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • Vēlams anestēzijas, intensīvās un neatliekamās māsas sertifikāts;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1210 līdz EUR 1390;
 • Piemaksa par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, par darbu īpašos apstākļos;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

​​
Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ

FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTU
(var būt rezidents rehabilitācijas specialitātē)

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu.
 • Sociālās garantijas.
 • Labus darba apstākļus.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • Nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā.
 • Mēnešalga par pilnu slodzi EUR 1700.

Darba pienākumi:

 • Veikt funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanu, sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu un monitorēt rehabilitācijas procesu stacionāra pacientiem (akūtajā, subakūtajā stadījā).
 • Veikt precīzus ierakstus medicīniskajā dokumentācijā;
 • Analizēt medicīniskās  rehabilitācijas  procesa dinamiku un pēctecību, ieviest jauninājumus ārstniecības uzlabošanai;
 • Organizēt izglītojošo un informatīvo darbu pacientiem, tuviniekiem un nodaļas personālam;
 • Piedalīties sarežģītu klīnisko gadījumu izskatīšanā un sagatavot materiālus par jauninājumiem rehabilitācijas jomā.

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai ārsts-rezidents);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;
 • Precizitāte un atbildība;
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu;
 • Veselīgas profesionālās ambīcijas.


Papildu informācija pa telefonu 67607261
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
TRAUMATOLOGU, ORTOPĒDU

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 •  Sertifikāts traumatologa, ortopēda pamatspecialitātē;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1840;
 • Piemaksa par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
MEDICĪNAS MĀSU

Prasības kandidātiem:

 • Medicīnas māsas izglītība;
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • Vēlams ķirurģiskās aprūpes māsas sertifikāts;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1070;
 • Piemaksa par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz
 personals@slimnica.lv

Pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, SIA "Rīgas 2.slimnīca " informē, ka: 1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas 2.slimnīca" Adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004; 2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Papildus informāciju Jūs variet uzzināt mūsu mājas lapā: http://www.slimnica.lv/f/uploads//R2S_privatuma_atruna_kandidatiem.pdf vai sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts:  datu.specialists@slimnica.lv