REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

VAKANCES

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
OPERĀCIJU MĀSU

Prasības kandidātiem

medicīnas māsas izglītība;
reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;
vēlama perioperatīvās māsas specializācija.

Darba pienākumu apraksts

sagatavot operāciju zāli un operācijai nepieciešamos materiālus, instrumentus;
organizēt operāciju veikšanai piemērotu aprīkojumu un instrumentāriju;
nodrošināt operācijas kvalitatīvu un sterilu instrumentēšanas gaitu;
koordinēt māsas palīga darbu.

Mēs piedāvājam

Mēnešalgu sākot no EUR 1390 līdz EUR 1500 par slodzi;
piemaksas atbilstoši darba likumdošanai un koplīgumam (par darbu nakts stundās, svētku dienās, virsstundu darbu, par darba stāžu, par intensitāti);
darbam nepieciešamo apmācību;
bezmaksas autostāvvietu;
atlaides pilsētas sabiedriskajā transportā;
veselības apdrošināšanas polisi.


​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJU


Prasības kandidātiem

Augstākā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā.
Ne mazāk kā 5 gadi vecākās vai galvenās grāmatvedes amatā.
Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un vadīt grāmatvedības darbu, precīzi un operatīvi izpildīt uzdotos darbus, strādāt komandā.
Augsta atbildības sajūta, analītiskā domāšana.
RVS Horizon grāmatvedības uzskaites pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba pienākumu apraksts

Nodrošināt grāmatvedibas uzskaites likumību, pareizību un savlaicīgumu;
koordinēt grāmatvedības nodaļas darbinieku darbu;
apstrādāt un iegrāmatot rēķinus, pavadzīmes un c. dokumentus;
nodrošināt nodokļu aprēķinus;
veikt ikmēneša/ ceturkšņa/ gada atskaišu, tai skaitā bilances sagatavošanu un iesniegšanu;
piedalīties saimnieciskās darbības analīzē.

Mēs piedāvājam

Mēnešalgu EUR 1845 (Bruto),
​veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika,
bezmaksas autostāvvietu.​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsmāsu

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

• Profesionālā izglītība māszinībās. Vēlama anestēzijas, intensīvās un neatliekamās māsas kvalifikācija. 
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• teicamas sadarbības, komunikācijas prasmes;
• analītiskā domāšana un spēja strādāt dinamiski mainīgā vidē;
• prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
• augsta atbildības izjūta, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
• prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
• spēja vadīt kolektīvu, uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Darba pienākumu apraksts

• Plānot, organizēt un vadīt Nodaļas aprūpes personāla darbu, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un veicinot darba efektivitāti;
• Nodrošināt Nodaļas darbības nepārtrauktībai un attīstībai nepieciešamo resursu prognozēšanu un plānošanu;
• Nodrošināt un kontrolēt Nodaļas dokumentācijas precīzu un savlaicīgu aizpildīšanu, veikt pasākumus atklāto nepilnību novēršanā;
• Kontrolēt un nodrošināt telpu, inventāra, darba piederumu gatavību darbam, sanitāro apdari un tīrību, saskaņā ar higiēnas un pretepidimioloģiskā režīma pamatprasību noteikumiem;
• Nodrošināt ārstniecisko līdzekļu, medicīniskā instrumentārija, pacientu kopšanas piederumu saņemšanu, uzglabāšanu, uzskaiti, izlietošanu un atskaiti;
• Uzturēt pozitīvu komunikāciju un sadarbību ar citām struktūrvienībām.

Mēs piedāvājam

• normālo darba laiku no 8:00 – 16:30;
• mēnešalgu no1630 EUR Bruto;
• piemaksu par stāžu;
• piemaksu par darbu īpašos apstākļos;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
ĀRSTU, STAŽIERI (Uzņemšanas nodaļā)

Darba pienākumu apraksts

 •  Veikt kvalitatīvu pacientu izmeklēšanu, noteikt pacienta diagnozi, nodrošinot to pamatotību un atbilstību reglamentējošiem aktiem.
 • Atbildēt par pacientu izmeklēšanas procesu, nodrošinot sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitāti
 • Noteikt palīdzības sniegšanas secību pacientiem, ievērojot veselības traucējumu smagumu un bīstamības pakāpi.
 • Veikt ārsta specialitātei atbilstošas profilaktiskās un diagnostiskās manipulācijas.
 • Sniegt nekavējoties primāro neatliekamo palīdzību negadījumu, kritiskās vai pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās un nepieciešamības gadījumos pieaicināt atbildīgo dežūrārstu, reanimatalogu.
 • Savlaicīgi sagatavot un kvalitatīvi noformēt medicīnisko dokumentāciju par pacientam veiktajām manipulācijām un nozīmēto terapiju Slimnīcas informācijas sistēmā Ārsta birojs.

Prasības kandidātiem

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • datora prasmes ikdienas lietotāja līmenī (Word, Excel, Outlook, Internet);
 • obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

MĒS piedāvājam

 • Mēnešalga sākot no EUR 1390;
 • Piemaksas atbilstoši darba likumdošanai un koplīgumam (par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, par intensitāti);
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.


​Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​


RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
BIOMEDICĪNAS LABORANTS

PIENĀKUMI

 • Marķēt un reģistrēt iegūtos izmeklējamos materiālus;
 • Veikt izmeklējamo materiālu paraugu testēšanu saskaņā ar noteikto kātību un apstiprinātām metodēm;
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • Veikt izmeklēšanas rezultātu novērtēšanu un sekot iekšējās kvalitātes kontroles rezultātiem.

PRASĪBAS

 • Biomedicīnas laboranta sertifikāts;
 • Atbilstoša izglītība un reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Vēlams imūnhematoloģijas kursu sertifikāts;
 • Pozitīva attieksme pret darbu, spēja uzņemties atbildību;
 • Spēja strādāt komandā.

  MĒS PIEDĀVĀJAM

  • Diennakts darbu;
  • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
  • Piemaksu par maksas pakalpojumiem, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu;
  • Atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā, bezmaksas autostāvvietu;
  • Atlaidi Slimnīcas sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem;
  • Mēnešalgu 1170 EUR

   Papildu informācija pa telefonu 67607261
   Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​


RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
 VECĀKO PAVĀRU 

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

 • Profesionālā izglītība pavāra specialitātē,
 • darba pieredze pavāra amatā.​

DARBA PIENĀKUMU APRAKSTS

 • Gatavot ēdienu Slimnīcas bufetei;
 • Piedalīties tehnoloģisko karšu sagatavošanā saskaņā ar izstrādātajām ēdienkartēm. Veikt to ievērošanu ēdināšanas procesā;
 • Ievērot un kontrolēt sanitārās un higiēnas normas pārtikas sagatavošanā, pārstrādāšanā, uzglabāšanā, kā arī kontrolēt darbiniekiem noteikto personīgo higiēnas normu ievērošanu;
 • Piedalīties Virtuves bloka darbību reglamentējošo dokumentu izstrādē un aktualizēšanā;
 • Sadarbībā ar virtuves bloka vadītāju, organizēt maiņas darbinieku darbu.

MĒS PIEDĀVĀJAM

 • Mēnešalga EUR 1100;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā,
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.


Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​


Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 VECĀKO RADIOGRĀFERU 

Pienākumi

 • Plānot, organizēt un kontrolēt Diagnostiskās radioloģijas nodaļas (Nodaļas) aprūpes personāla darbu un uzdevumu izpildi.
 • Nodrošināt Nodaļas darba nepārtrauktību, sastādīt darba grafikus.
 • Analizēt un attīstīt Nodaļas aprūpes personāla darba procesus un darba efektivitāti.
 • Uzraudzīt darba drošības, tehnikas un iekārtu lietošanas noteikumu, individuālo aizsardzības pasākumu, higiēnas un pretepidimioloģiskā režīma pamatprasību ievērošanu Nodaļā.
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus.

Prasības

 • Radiogrāfera izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, sertifikāts;
 • Darba pieredze specialitātē;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Teicamas komunikācijas prasmes;
 • ​Spēja motivēt darbiniekus, deleģēt un kontrolēt pienākumu izpildi.

Mēs piedāvājam

 • Pamatalgu EUR 1670
 • Piemaksas par ambulatoro darbu, maksas pakalpojumiem, risku, stāžu, nakts darbu, virsstundu darbu u.c.
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laikā.
 • Bezmaksas autostāvvietu, atlaidi sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

RĪGAS 2.SLIMNĪCA
AICINA DARBĀ
 VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSU

​Aicinam darbā medicīnas māsu darbam traumatoloģijas nodaļā vai konsultatīvajā poliklīnikā

Prasības

 • Medicīnas māsas izglītība;
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā.

Mēs piedāvājam

 • Mēnešalga  € 1170
 • ​Darbu konsultatīvajā poliklīnikā vai traumatoloģijas nodaļā.
 • Piemaksu par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā.
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā;
 • Bezmaksas autostāvvietu.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz
 personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
​RADIOGRĀFERU

        PRASĪBAS 

 • ​Radiogrāfera vai radiologa asistenta izglītība;
 • Ārstniecības reģistrs, vēlams sertifikāts;
 • Vēlama pieredze;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Labas komunikācijas spējas.

 PIENĀKUMI
 • Sadarbojoties ar radiologiem-diagnostiem, veikt diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus;
 • Darbs ar digitālo radiogrāfijas iekārtu un datortomogrāfijas iekārtu;
 • Specializācija muskulo-skeletārā rentgenogrāfija un ortopēdija.​

MĒS PIEDĀVĀJAM
 • Mēnešalgu 1130 - 1370 EUR
 • Motivējošu atalgojuma bonusu sistēmu (veselības apdrošināšanu, ceļa izdevumu kompensācija u.c.);
 • Piemaksu par īpašiem apstākļiem, darba stāžu, maksas pakalpojumiem u.c.
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu


Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv ​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
 Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas darbu;
 • ​plānot efektīvi un racionāli anesteziologu, reanimatologu un intensīvās terapijas un anestēzijas māsu darbu operāciju zālē;
 • nodrošināt atbilstošu anestēziju plānveida un neatliekamo operāciju gadījumos, garantējot pacienta drošību;
 • aktīvi iesaistīties studentu, rezidentu un ārstu pēcdiploma apmācībā;
 • piedalīties Slimnīcas iekšējo normatīvo dokumentu un citu dokumentu projektu izstrādē.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • ​anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • prasme pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli;
 • precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • labas zināšanas un pieredze darbā ar MS Office programmām (MS Word, MS Excel);
 • obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • akadēmiskā darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam

 • mēnešalgu EUR 2850.00;
 • piemaksu par stāžu;
 • piemaksu par darbu īpašos apstākļiem;
 • piemaksu par intensitāti;
 • piemaksu par darbu poliklīnikā;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
ANESTEZIOLOGU, REANIMATOLOGU

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt pacientiem operācijās vai manipulācijās, kur nepieciešama anestēzija - vispārējo anestēziju vai reģionālo anestēziju, garantējot pacienta drošību;
 • Pirms operācijām anestēzijā veikt pacientu apskati, kā arī laboratorisko testu un diagnostisko izmeklējumu izvērtēšanu;
 • Sadarboties ar citu specialitāšu ārstiem.


Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Anesteziologa, reanimatologa sertifikāts;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Var būt anesteziologa, reanimatologa specialitātes rezidents.

Mēs piedāvājam

 • Mēnešalga 2720(sertificētam anesteziologam, reanimatologam); 2550 (stažierim);
 • Piemaksa par stāžu, īpašiem apstākļiem, intensitāti, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, maksas operāciju veikšanu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv


​​

​Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
OPERĀCIJU MĀSU

Darba pienākumi:

 • Sagatavot operāciju zāli un operācijai nepieciešamos materiālus, instrumentus;
 • Organizēt operāciju veikšanai piemērotu aprīkojumu un instrumentāriju;
 • Nodrošināt operācijas kvalitatīvu un sterilu instrumentēšanas gaitu;
 • Koordinēt māsas palīga darbu.

Prasības kandidātiem:

 • Medicīnas māsas izglītība;
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Vēlams operāciju māsas sertifikāts;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1390;
 • Piemaksas atbilstoši darba likumdošanai un koplīgumam (par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, par intensitāti);
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ

ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN NEATLIEKAMĀS APRŪPES MĀSU

Galvenie darba pienākumi:

 • Ievadīt ārsta ordinētos medikamentus atbilstoši medicīniskajām prasībām;
 • Sagatavot narkozes un elpināšanas aparatūru, narkozes laikā nepieciešamos sūkņus un monitorus;
 • Nodrošināt pacientiem pirms un pēc anestēzijas aprūpi.

Prasības kandidātiem:

 • Medicīnas māsas izglītība;
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • Vēlams anestēzijas, intensīvās un neatliekamās māsas sertifikāts;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1210 līdz EUR 1390;
 • Piemaksa par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu, par darbu īpašos apstākļos;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

​​

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS MEDICĪNAS ĀRSTU
(var būt rezidents rehabilitācijas specialitātē)


Piedāvājam:
 • Interesantu un atbildīgu darbu.
 • Sociālās garantijas.
 • Labus darba apstākļus.
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam.
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • Nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā.
 • Mēnešalga par pilnu slodzi EUR 1700.
Darba pienākumi:
 • Veikt funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanu, sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu un monitorēt rehabilitācijas procesu stacionāra pacientiem (akūtajā, subakūtajā stadījā).
 • Veikt precīzus ierakstus medicīniskajā dokumentācijā;
 • Analizēt medicīniskās  rehabilitācijas  procesa dinamiku un pēctecību, ieviest jauninājumus ārstniecības uzlabošanai;
 • Organizēt izglītojošo un informatīvo darbu pacientiem, tuviniekiem un nodaļas personālam;
 • Piedalīties sarežģītu klīnisko gadījumu izskatīšanā un sagatavot materiālus par jauninājumiem rehabilitācijas jomā.
Prasības kandidātiem:
 • Augstākā medicīniskā izglītība (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai ārsts-rezidents);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;
 • Precizitāte un atbildība;
 • Valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu;
 • Veselīgas profesionālās ambīcijas.

Papildu informācija pa telefonu 67607261
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@slimnica.lv

Rīgas 2.slimnīca
AICINA DARBĀ
TRAUMATOLOGU, ORTOPĒDU

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 •  Sertifikāts traumatologa, ortopēda pamatspecialitātē;
 • Iepriekšēja darba pieredze specialitātē;
 • Komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
 • Precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • Mēnešalga sākot no EUR 1950;
 • Piemaksa par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Atlaides medicīniskajiem pakalpojumiem slimnīcā;
 • Bezmaksas autostāvvietu;
 • Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

Papildu informācija pa telefonu 67607261
Lai pieteiktos darbam, sūtiet savu CV uz personals@slimnica.lv

Pamatojoties uz ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, SIA "Rīgas 2.slimnīca " informē, ka: 1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas 2.slimnīca" Adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004; 2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Papildus informāciju Jūs variet uzzināt mūsu mājas lapā: http://www.slimnica.lv/f/uploads//R2S_privatuma_atruna_kandidatiem.pdf vai sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts:  datu.specialists@slimnica.lv