Apdrošināšana - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā

Apdrošināšana

SIA “Rīgas 2. slimnīca” sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. 

Ārstēšanās izmaksas pilnībā vai daļēji var segt apdrošināšanas kompānija, pamatojoties uz to, kāda apdrošināšanas pakalpojumu pakete katram klientam ir aktīva.

Rīgas 2. slimnīcai ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:

  1. AAS* “BALTA”
  2. “Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība
  3. AAS “BTA Baltic Insurance Company”
  4. “Compensa Life Vienna Insurance Group SE” Latvijas filiāle
  5. “ERGO Life Insurance SE” Latvijas filiāle
  6. AAS “Gjensidige” Latvijas filiāle
  7. AS “If P&C Insurance” Latvijas filiāle

*AAS – apdrošināšanas akciju sabiedrība.

Ambulatoro maksas pakalpojumu un pacientu līdzmaksājumu (valsts līdzfinansētajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem) apmaksa apdrošināšanas kompāniju klientiem tiek veikta saskaņā ar noslēgtajos līgumos noteiktajiem nosacījumiem – par ambulatoro maksas pakalpojumu un pacientu līdzmaksājumu apmaksu nav nepieciešama apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule.

Maksas pakalpojumu apmaksu stacionārā (gan dienas, gan diennakts) iepriekš ir jāsaskaņo ar apdrošināšanas kompānijām – pacientam ambulatoras konsultācijas laikā ārsts sagatavoto plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi, un pacients var lūgt aizpildīt arī saskaņojumu veidlapu, kuru nosūta apdrošināšanas kompānijai.

Maksas pakalpojumus stacionārā (gan dienas, gan diennakts) var saņemt tikai pēc tam, kad slimnīca ir saņēmusi garantijas vēstuli no apdrošināšanas kompānijas par plānoto pakalpojumu pilnu vai daļēju apmaksu. Gadījumā, ja apdrošinātājs negarantē visu plānot izdevumu apmaksu, pacientam negarantētās summas apmaksa jāveic pašam pirms stāšanās slimnīcā.

Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārbaudīt, vai apdrošināšanas kompānija apmaksā pakalpojumu, vai arī pirms stacionāra medicīniskā pakalpojuma saņemšanas apdrošinātājs nav izsniedzis garantijas vēstuli, plānoto pakalpojumu apmaksu pilnā apmērā veic pacients.

Ar ārzemju apdrošināšanas kompānijām Rīgas 2. slimnīca sadarbojas, pamatojoties uz kompāniju izsniegtajām garantijas vēstulēm, kurās apdrošinātājs garantē konkrētu medicīnisko pakalpojumu apmaksu.