Garīgais un sociālais atbalsts - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā

Garīgais un sociālais atbalsts

Rīgas 2. slimnīcas pacientiem ir iespējams saņemt veselības aprūpi mājās, sociālā aprūpi, kā arī garīgo un emocionālo atbalstu.

Pacientiem pēc izrakstīšanas no slimnīcas ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu mājās šādos gadījumos:

 • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
 • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
 • pacientam (ar diagnozi I60 (Subarahnoidāls asinsizplūdums), I61 (Intracerebrāls asinsizplūdums), I63 (Smadzeņu infarkts), I64 (Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts) vai I69 (Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas.

Plašāka informācija par veselības aprūpi mājās pieejam Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē

Slimnīcas pacientiem un viņu tuviniekiem ir iespējams vērsties pie slimnīcas sociālā darbinieka, lai saņemtu konsultāciju par turpmāko sociālo aprūpi (mājās vai institūcijā), sociālās palīdzības iespējām un atbalstu problēmu risināšanā:

 • Rīgas iedzīvotājiem informācija par turpmākiem sociālā atbalsta risinājumiem un to saņemšanas kārtību pieejama Rīgas Sociālā dienesta tīmekļa vietnē;
 • Pārējo pašvaldību iedzīvotāji informāciju par turpmākiem sociālā atbalsta risinājumiem var saņemt savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Sociālā darbinieka tālrunis: +371 67607257

Pacientam un viņa tuviniekiem slimnīcā ir iespējams saņemt garīgo atbalstu un aprūpi, neatkarīgi no piederības kādai ticības kopienai un/vai tradīcijai (Pacientu tiesību likums, 3. pants, 5. punkts). Mūsu slimnīcā emocionālo un garīgo aprūpi un pastorālo kalpojumu sniedz kapelāns. Kapelā regulāri noris aizlūgumi un Svētās Mises.

Kapelāns ir pieejams no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 10:00 -18:00.

Kapelāna vizīti nodaļā pacients un/vai viņa tuvinieks var pieteikt:

 • iestājoties slimnīcā;
 • sazinoties ar ārstējošo ārstu vai jautājot nodaļas virsmāsai/dežūrmāsai;
 • rakstot uz e-pastu kapelane@slimnica.lv vai zvanot pa tālruni: +371 26119128.

Kapelāns piedāvā:

 • sarunu konfidencialitāti;
 • uzklausīšanu un atbalstu, sastopoties ar traumas izraisītajām sekām;
 • atbalstu domstarpību risināšanā, kas radušās starp pacientu, tuviniekiem un personālu;
 • palīdzību pacienta iekšējo un ārējo resursu apzināšanā un mobilizēšanā;
 • garīgu un emocionālu atbalstu uztraukuma, sēru un zaudējumu gadījumos;
 • personisku aizlūgumu un padomdošanu, ja pacients to vēlas;
 • palīdzību konkrētas konfesijas/reliģijas garīdznieka apmeklējuma organizēšanā;
 • dievkalpojumu, aizlūgšanu, kristību un citu rituālu organizēšanu un koordinēšanu nodaļās un kapelā.
 • emocionālo un garīgo atbalstu personālam gan privātās, gan ar darbu saistītās krīžu situācijās.

Sv. tēva Pio kapela

Atrodas 5. stāvā iepretim liftam un ir atvērta no plkst. 8:00 līdz 19:00. Tajā aicināts ikviens (pacienti, tuvinieki, personāls), neatkarīgi no piederības konfesijai vai ticībai. Kapelā, miera un klusuma atmosfērā, esot vienatnē var netraucēti nomierināties, sakopot domas un uzkavēties, cik ilgi nepieciešams.

Svētais tēvs Pio (1887-1968), kas dzīvoja Pietralčinā, Itālijā un rūpējās par cilvēku garīgo un fizisko dziedināšanu, ir Rīgas 2. slimnīcas aizbildnis. Kopš 2004. gada kapelā atrodas Sv. tēva Pio svētbilde, ko gleznojis mākslinieks Jānis Kalniņš. Ielūkojoties svētbildē, redzams, ka Sv. tēvs Pio plaukstās tur slimnīcas ēku.