Vides pieejamība - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā

Vides pieejamība

APLIECINĀJUMS VIDES PIEEJAMĪBAI PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Vides pieejamības nodrošinājums personām ar funkcionāliem traucējumiem SIA „Rīgas 2. slimnīca”:

1. Ārstniecības iestādes centrālā ieeja:

1.1. Pie ārstniecības iestādes centrālās ieejas  ir izvietota ar  RD Satiksmes departamentu saskaņota norādījuma zīme Nr. 532  “Stāvvieta ar papildzīmi Nr. 937  Invalīdiem”, kas nodrošina brīvu piebraukšanu un bezmaksas automašīnas novietošanu, kurā pārvietojas vai tiek pārvadāta persona ar funkcionālajiem traucējumiem.

1.2. Centrālās ieejas iekštelpā  ir uzbūvēts pacēlājs, lai varētu nokļūt no ielas līmeņa uz pirmo stāvu.  Durvis atveras automātiski. Caur šo ieeju iespējams pārvietoties pa visu ārstniecības iestādi.

2. Stāvu gaiteņi savienoti ar diviem liftiem. Lifti aprīkoti ar sensorām pogām, I liftam cipari uzrakstīti arī Braila rakstā un nodrošināta audio informācija par lifta darbību, stāvu kurā tas atrodas, lifta kustības virzienu un durvju darbību.

3. Diennakts traumpunkta/Uzņemšanas nodaļas ieeja:

3.1. Diennakts traumpunkta ieeja izvietota uz pandusa, kur brīvi var piebraukt ar automašīnu, kurā pārvietojas vai tiek pārvadāta persona ar funkcionālajiem traucējumiem 24 h diennaktī.

3.2. Durvis atveras automātiski. Caur šo ieeju iespējams pārvietoties  pa visu ārstniecības iestādi.

4. Personām ar funkcionālajiem traucējumiem katrā ārstniecības iestādes stāvā ir izvietotas tualetes un personīgās higiēnas telpas –

4.1.   1. stāvā, diennakts traumpunktā/Uzņemšanas nodaļā, ir 3 (trīs) tualetes.

4.2.   2., 3. un 4. stāvā, katrā struktūrvienībā, ir 2 (divas) tualetes.

5. Vienmērīgs apgaismojums telpās, kāpnēs, gaiteņos, liftos, personīgās higiēnas telpās.

6. Kāpņu telpās pirmais un pēdējais pakāpiens iezīmēts ar dzeltenu līniju.

7. Pacientu uzgaidāmajās telpās ir sēdvietas un brīvi rteņkrēsli.

8. Ārstniecības iestādē izvietotas norādes ar struktūrvienību, kabinetu izvietojumu.

9. Ārstniecības iestādi var apmeklēt personas ar apmācītu pavadoni.

10. Evakuācijas izejas un ceļi līdz uguns aizsargātai kāpņu telpai ir aprīkoti ar izgaismotām evakuācijas izejas norādēm, kas atvieglo atrast ceļa atrašanu līdz izejai.

11. Evakuācijas izejas ir viegli un bez piepūles atveramas no iekšpuses. To mehānisms darbojas arī ārkārtas situācijās, tai skaitā, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

12. Evakuācijas durvis veras evakuācijas virzienā.

13. Ugunsgrēka trauksmes paziņojumi ir dzirdami visā slimnīcā. Trauksmes izziņošanas pogas novietotas diennakti apgaismotā vietā.

14. Ar vides pieejamību saistītos jautājumos personas ar funkcionāliem traucējumiem ir aicinātas vērsties slimnīcas diennakts traumpunktā/Uzņemšanas nodaļā vai zvanīt pa tālruni +371 67614033.