Trauksmes celšana - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā

Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana

Tā ir ziņošana par tiesību un ētikas normu pārkāpumiem savā darbavietā vai slimnīcā, ja vien tas neskar tikai konkrēto darbinieku personīgi, bet gan plašāku sabiedrības daļu un var kaitēt sabiedrības interesēm.

Sabiedrības interesēs var celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, amatpersonu bezdarbību vai nolaidību, darba drošības apdraudējumu, nodokļu krāpšanu, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu u.tml.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un par šo pārkāpumu ir uzzinājis, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, t.i., ziņo par pārkāpumiem savā darbavietā.

Trauksmes cēlējs ziņošanas brīdī sniedzamo informāciju uzskata par patiesu un savu ziņojumu par pamatotu. Trauksmes cēlējs savā ziņojumā apliecina, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

SIA “Rīgas 2. slimnīca” aicina trauksmes cēlēja ziņojumam izmantot Valsts kancelejas izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu:

  1. nosūtot to uz uzticības e-pastu: trauksme@slimnica.lv;
  2. sūtot to pa pastu SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājam Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, LV-1004;
  3. iesniedzot klātienē.

Ja trauksme ceļama par iespējamiem slimnīcas valdes locekļu pārkāpumiem, aicinām trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegt Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļai vienā no šādiem veidiem:

  1. nosūtot to uz uzticības e-pastu trauksme@riga.lv;
  2. Sūtot to pa pastu – Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539;
  3. Iesniedzot klātienē – Rīgas domes administratīvās ēkas 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā, tam speciāli izvietotajā pasta kastītē.

Plašāku informāciju par trauksmes celšanu varat atrast valsts kancelejas izveidotājā mājaslapā www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes cēlēja ziņošanas veidlapu varat lejupielādēt ŠEIT.