Iepirkumi un izsoles - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā

Iepirkumi un izsoles

SIA “Rīgas 2. slimnīca” iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Publisko iepirkuma likumā noteikto līgumcenas robežvērtību pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” iepirkumi, kas nesasniedz Publisko iepirkuma likumā un MK noteikumos noteikto līgumcenu robežvērtības tiek veikti elektronisko iepirkumu sistēmā “Mercell”, informācija pieejama ŠEIT.