Jānis Porietis - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Jānis Porietis

Jānis Porietis

Ārsts stažieris

Atsauksmes