Reģistratūra: +371 67 607 243

Rīgas 2. slimnīca

UZMANĪBU!
Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī,
stingri ierobežojumi slimnīcas apmeklējumam un pakalpojumu sniegšanā (sk. info zemāk).

Rīgas 2. slimnīca

UZMANĪBU!
Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī,
stingri ierobežojumi slimnīcas apmeklējumam un pakalpojumu sniegšanā (sk. info zemāk).

Reģistratūra: +371 67 607 243

Rīgas 2. slimnīca

UZMANĪBU!
Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī,
stingri ierobežojumi slimnīcas apmeklējumam un pakalpojumu sniegšanā (sk. info zemāk).

Rīgas 2. slimnīca

UZMANĪBU!
Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī,
stingri ierobežojumi slimnīcas apmeklējumam un pakalpojumu sniegšanā (sk. info zemāk).

26.03.2020.   SLIMNĪCAS JAUNUMI 

SIA “Rīgas 2.slimnīca” informē, ka pamatojoties uz Veselības ministrijas rīkojumu Nr.59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” (pieejams
https://www.vestnesis.lv/op/2020/61A.1)

 

No 2020.gada 27.marta līdz turpmākajiem rīkojumiem pārtrauc sniegt sekojošus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • plānveida gūžas un ceļa endoprotezēšanas un citas ortopēdiskās operācijas;
 • maksas veselības pakalpojumu sniegšanu (operācijas, konsultācijas, izmeklējumi);
 • plānveida ambulatorās speciālistu konsultācijas;
 • plānveida ambulatoros izmeklējumus;
 • plānveida aprūpes profila pakalpojumus.

   

Minētajā laika periodā slimnīca turpina sniegt sekojošus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • neatliekamo medicīnisko un akūto palīdzību, tai skaitā nepieciešamās konsultācijas un izmeklējumus;
 • veselības aprūpes pakalpojumus traumatoloģijā (traumu seku pacientiem);
 • speciālistu konsultācijas pacientiem ar hroniskām saslimšanām, iespēju robežās nodrošinot attālināti;
 • operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte;
 • akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem darbspējīgā vecumā ar  invalidizēšanās risku pēc traumām un operācijām;
 • ambulatoros konsīlijus, iespēju robežās, bez pacientu līdzdalības, izņēmuma gadījumos organizējot konsīliju ar pacienta klātbūtni, ievērojot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
 • pacientu ārstēšanu, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionāri neatliekamā kārtā uzsāktā terapija;
 • vakcinācijas pakalpojumus;
 • veselības aprūpes pakalpojumus mājās.

25.03.2020.   SLIMNĪCAS JAUNUMI 

Par izmaiņām rehabilitācijas nodaļas ambulatoro pakalpojumu sniegšanā

 

No 2020.gada 24.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim tiek pārtraukta Rehabilitācijas nodaļas  ambulatoro pakalpojumu sniegšana:

 

 1. Kustību terapija (izņemot pacientus darbspējīgā vecumā ar  invalidizēšanās risku pēc traumām un operācijām, pēc iepriekšēja pieraksta).
 2. Fizikālās procedūras.
 3. Masāžas.
 4. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācijas.


  Pamatojums:

  12.03.2020. Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā,   ierobežojotot Covid-19 izplatību.

   Epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi, saistībā ar  Covid-19 pandēmiju pasaulē, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu.

24.03.2020.   SLIMNĪCAS JAUNUMI 
                                SIA “Rīgas 2 slimnīca” Uzņemšanas nodaļā  darbojas elektroniskā rindu sistēma IN/OUT

Pacientam, izmantojot šo aplikāciju, ir iespēja attālināti:

     1.       Redzēt rindā gaidošo pacientu skaitu uz doto  brīdi,
2.       pieteikties rindā,
3.       plānot rindā gaidīšanas laiku (paredzot vidēji 15 minūtes vienam numuriņam),
4.       gaidīt savu pieņemšanas laiku atrodoties ārpus slimnīcas telpām (piemēram, savā automašīnā). 


​Aplikācijas lietošanas instrukcija pieejama šeit

24.03.2020.   SLIMNĪCAS JAUNUMI 

​Ieteikumi un rekomendācijas, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par koronavīrusu Covid-19 izraisīto uzliesmojumu pieejami:

Pacientu apmeklējums stingri ierobežots!

18.03.2020.   SLIMNĪCAS JAUNUMI 

No 2020.gada 13.marta  līdz  2020. gada 14.aprīlim tiek ierobežots pacientu pavadošo personu skaits. Ne vairāk kā viena pavadoša persona gadījumos, ja pacientam ir problēmas pārvietoties patstāvīgi uzņemšanas nodaļā un konsultatīvajā poliklīnikā.

Pamatojums:
12.03.2020. Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā,   ierobežojotot Covid-19 izplatību.

Epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi, saistībā ar  Covid-19 pandēmiju pasaulē, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu.


Rīgas 2. slimnīcā pacientu apmeklējums tiek ierobežots!

13.03.2020.   SLIMNĪCAS JAUNUMI

Sakarā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā, no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim tiek pārtraukts slimnīcas pacientu apmeklējums.

Lai uzzinātu informāciju par pacienta veselības stāvokli, aicinām sazināties telefoniski ar pašu pacientu.

Nodaļu telefoni uzziņām:

1.nodaļa – 67607247,

2.nodaļa – 67607242,

3.nodaļa – 67607246,

4.nodaļa – 67607244,

5.nodaļa – 67782969,

Intensīvās terapijas un anestēzijas nodaļa – 67607258,

Uzņemšanas nodaļa – 67614033.

Pamatojums:

Epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi, saistībā ar  Covid-19 pandēmiju pasaulē, pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu.


Saistībā ar COVID-19 izplatību, valdība 12.martā ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju valstī un
noteikusi drošības pasākumus
https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

​Mūsu pakalpojumi

Rīgas 2. slimnīca

Rīgas 2.slimnīca ir izveidota 1959.gada 29.aprīlī. 1980. gadā slimnīcu uzsāk vadīt sertificēts veselības aprūpes ārsts, traumatologs, ortopēds Jānis Petronis.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapiltālsabiedrības izvērtējumu, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr. 3345, SIA "Rīgas 2. slimnīca" vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt stacionāros un ambulatoros (tai skaita veselības aprūpe mājās) veselības aprūpes pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicināt Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

2004.gada 1.novembrī  Rīgas 2.slimnīca tiek reģistrēta komercreģistrā  kā  Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 2016.gada 11.janvārī – SIA „Rīgas 2.slimnīca”.

Sākot ar 2015.gadu, slimnīcā funkcionē 94 pacientu gultas. No tām 40 - traumatoloģijas, 36 - ortopēdijas, 4 - intensīvās terapijas un 14 - aprūpes gultas.

2001. gadā slimnīca ir sertificēta Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā, tā atbilst Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”.  

2003. gada pirmajā ceturksnī tiek ieviesta jaunākā medicīnas tehnoloģija Eiropā - navigācijas sistēma Orthopilot. Intensīvās terapijas nodaļa apgādāta ar jaunākās tehnoloģijas medicīnisko aparatūru, invazīvā ķirurģija tiek veikta piecās operāciju zālēs, rentgena kabinets aprīkots ar digitālajām tehnoloģijām, rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļa paātrina ārstnieciskā procesa norisi, visu diennakti pacientu iekšējās vides izmeklējumus nodrošina klīniski-diagnostiskā laboratorija.

Klientu sensitīvo datu uzglabāšana, analīze tie veikta medicīniskās informātikas un statistikas nodaļā, grāmatvedībā.

Virtuves blokā tiek gatavots ēdiens pacientiem un darbiniekiem. Klientu un pacientu garīgās veselības uzlabošanai tiek piedāvāta kapela ar  dievkalpojumiem. Informācijas pieejamību nodrošina  bezvadu internets, televīzija.

Slimnīcā ir konsultatīvā poliklīnika, kur konsultācijas un pakalpojumus sniedz kvalificēti speciālisti -  traumatologi, ortopēdi, ginekologs, kardiologs un neirologs, galvas sāpju speciālists. Kaulu blīvums tiek  noteikts osteoporozes diagnostikas kabinetā, kur  papildus var saņemt ārsta konsultāciju ar  profilaktisko pasākumu programmu kaulu veselības saglabāšanai un uzlabošanai. Tiek piedāvāti dienas stacionāra pakalpojumi un  mājas aprūpe. Ir solārijs, bufete.

Slimnīcas vēsture

Ēka, kurā pašlaik ārstniecisko darbību veic Rīgas 2.slimnīca, celta 1911.gadā. Vispirms šeit bijis pansionāts trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem, vēlāk vairākus gadus darbojies kara hospitālis. Kopš 1959.gada gaišajā, piecstāvu celtnē rit mūsu slimnīcas nemierīgā ikdiena. Ēkai saglabāts vēsturiski ārējais veidols. Telpas rekonstruētas, to izvietojums mainīts. Veikti daudzi pārveidojumi, lai sekmīgi varētu strādāt mediķu kolektīvs un labi justos pacienti.

Slimnīcā daži darbinieki strādā no tās dibināšanas dienas. Ārstes Skaidrītes Šūtavas stāstījumos gūtas interesantas ziņas par slimnīcas darbību no tās pirmsākumiem. Pirmais galvenais ārsts bijis profesors Vilis Purmalis, kurš  piemērojis ēkas telpas slimnīcas vajadzībām. Ārstniecību turpinājis attīstīt otrs  galvenais ārsts Filips Sagalovskis. No slimnīcas atvēršanas dienas līdz aiziešanai pensijā, šeit strādāja viena no slavenākajām terapeitēm Latvijā - Skaidrīte Valdovska, kuras darbu atzinīgi vērtēja gan valdība, gan  pacienti.

Medicīnas studentu praksi vadījis pasaulē pazīstamais  profesors Eduards Žeidurs. Profesors ieviesis elastīgas un saspriegtas konstrukcijas traumatoloģijā un ortopēdijā, publicējis ap 100 zinātniskajiem darbiem. Slimnīcā praktizējuši un vēlāk par vadošiem darbiniekiem medicīnas jomā kļuvuši vairāki mūsu bijušie ārsti. Piemēram, Artūrs Blaus, Andrejs Skaģeris, Zigmunds Kovaļčuks, Valdis Zatlers, Valdis Andersons un citi.

Pašreizējais slimnīcas vadītājs - veselības aprūpes speciālists un traumatologs, ortopēds Jānis Petronis nesavtīgi veicina  slimnīcas ārstniecisko pakalpojumu kvalitāti un pacientu aprūpi. Viņa vadībā ēkā iebūvēti lifti, lai nodrošinātu pacientu pārvietošanos ar kustību traucējumiem, tiek piedāvātās divvietīgas palātas ar gaisa pieplūdes, izplūdes regulāciju, atjaunots slimnīcas vecais parks, panākta trolejbusa pieturas iekārtošana netālu no slimnīcas. Klientiem tiek piedāvāts solārijs, fizkultūras zāle, bufete, internets un televīzija. 

Mēs sadarbojamies:

Dokumenti

Vispārēji slimnīcas dokumenti

​​​

Rīgas 2. Slimnīcas finanšu rādītāji

​​