POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991 / TRAUMPUNKTS: +371 67614033

Rīgas 2. slimnīca

POLIKLĪNIKAS REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991 / TRAUMPUNKTS: +371 67614033

Rīgas 2. slimnīca

IEPIRKUMI 2018.-2022.

Iepirkumi

SIA “Rīgas 2. slimnīca” iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Publisko iepirkuma likumā noteikto līgumcenas robežvērtību pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

SIA “Rīgas 2. slimnīca” iepirkumi, kas nesasniedz Publisko iepirkuma likumā un MK noteikumos noteikto līgumcenu robežvērtības tiek veikti elektronisko iepirkumu sistēmā “Mercell”, informācija pieejama ŠEIT.

2018.gada iepirkumi:

Publikācijas datums

11.12.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/16

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Sadzīves un medicīnisko atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 90511000-2, 90524000-6

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262; e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Apgādes un saimnieciskās daļas vadītājs Varis Spariņš, tālrunis 67607255, e-pasts: varis.sparins@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

27.12.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


03.01.2019.

SIA “Lautus” (Līgums)

EUR 16740,00

AS “BAO” (Līgums)

EUR 11316,96

Publikācijas datums

05.12.2018

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/15 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

“Operāciju galda sistēmas traumatoloģiskām un ortopēdiskām operācijām piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 33192230-3

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250,

e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

27.12.2018. plkst. 11.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15030

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)SIA “Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 74230,00

Publikācijas datums

29.11.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/14

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Sadzīves un medicīnisko atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 90511000-2, 90524000-6

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Apgādes un saimnieciskās daļas vadītājs Varis Spariņš, tālrunis 67607255, e-pasts: varis.sparins@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

10.12.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


11.12.2018. (Iepirkums tiek pārtraukts)

Publikācijas datums

08.11.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/13

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Operāciju lampas ar satelītlampu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods 33100000–1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250,

e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

22.11.2018. plkst. 13.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


23.11.2018.

SIA “Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 15 600,00

​​

Publikācijas datums

06.11.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/12

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Traumatoloģijas pacientu funkcionālo gultu un piederumu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca””

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv.


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

20.11.2018 plkst. 11.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


21.11.2018.

SIA “Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 34400,00

Publikācijas datums

05.11.2018

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/11 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Medicīnas preču un laboratorijas reaģentu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.1.    pielikums (1. – 31.daļa. Medicīnas preces);

1.2.    pielikums (32.– 42.daļa. Sterilizācijas materiāli);

1.3.    pielikums (43.- 70.daļa. Laboratorijas reaģenti un vienreizlietojamās preces);

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.


Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par tehnisko specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

21.11.2018. plkst. 13.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14460

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


28.02.2019

SIA  „AB Medical Group Riga” (Līgums)

EUR 3045,63

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 94,00

SIA „DINMED” (Līgums)

EUR 493,00

SIA „Elvim” (Līgums)

EUR 49,50

SIA „MedBalt” (Līgums)

EUR 9583,70

SIA „MEDEKSPERTS” (Līgums)

EUR 3499,50

SIA „MEDILINK” (Līgums)

EUR 30 691,14

SIA „Mediq Latvija” (Līgums)

EUR 722,40

Mölnlycke Health Care OÜ (Līgums)

EUR 8131,00

SIA „OneMed” (Līgums)

EUR 651,00

SIA  „MAGNUM MEDICAL” (Līgums)

EUR 9129,71

SIA „R.A.L.” (Līgums)

EUR 1700,00

SIA „Remedine” (Līgums)

EUR 825,00

SIA „SARSTEDT” (Līgums)

EUR 5398,30

SIA „VIOLA FARMA” (Līgums)

EUR 8424,60

Publikācijas datums

05.09.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/10

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Osteosintēzes plākšņu un skrūvju, ārējās fiksācijas (Hoffmann II) aparātu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”.

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

17.09.2018. plkst. 13.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


17.10.2018

SIA “R.A.L” (Līgums)

EUR 944,30

SIA “B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 3958,00

UAB “GAMEDA” (Līgums)

EUR 923,08

SIA “MEDEKSPERTS” (Līgums)

EUR 5595,00

SIA “LATMED-PRO” (Līgums)

EUR 17958,00

Publikācijas datums

19.07.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/9

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Osteosintēzes plākšņu un skrūvju, ārējās fiksācijas (Hoffmann II) aparātu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”.

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

31.07.2018. plkst. 13.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


04.09.2018 (Iepirkums tiek pārtraukts)

Publikācijas datums

29.06.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/8

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Elektroinstrumentu iekārtas modulāra vienkorpusa rokas ierīces piegāde.

CPV kods 33100000–1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Līguma projekts;

4. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts


Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

11.07.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


12.07.2018

UAB “Ilsanta” filiāle (Līgums)

EUR 13 200,00

Publikācijas datums

28.06.2018.

Iepirkuma id. Nr.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” 2018/7

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Dezinfekcijas līdzekļu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods 24000000-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

  1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

10.07.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


10.07.2018

SIA “Hygeia” (Līgums)

EUR 40259,00

Publikācijas datums

25.06.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/6 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

SIA “Rīgas 2. slimnīca” darbinieku veselības apdrošināšana

CPV kods: 66512200-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Iepirkuma līguma projekts.

Kontaktpersona

jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

23.07.2018. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11942

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


24.07.2018.

AAS “BTA Baltic Insurance Company” (Līgums)

EUR 52554,00

Publikācijas datums

16.03.2018

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/5

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“SIA “Rīgas 2. slimnīca” medicīnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

CPV kods 50421000-2

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

  1. – 1.10.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Līguma projekts.

Kontaktpersona

juriste Rūta Aizpuriete, tālrunis 67607262, e-pasts: r2slimnica@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

27.03.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


05.04.2018.

SIA “A.MEDICAL” (Līgums)

EUR 7320,00

SIA “DINMED” (Līgums)

EUR 1720,00

SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” (Līgums)

EUR 2900,00

SIA “Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 8780,00

Publikācijas datums

15.03.2018

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīcas 2018/4 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

“Intramedulāro bloķējamo stieņu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca””

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums;

3. pielikums  - Pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts

Kontaktpersona

juriste Rūta Aizpuriete, tālrunis 67607262, e-pasts: r2slimnica@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

09.04.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


11.04.2018.

SIA “B. Braun Medical” (Līgums)

EUR 100792,85

Publikācijas datums

07.03.2018

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/3 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Locītavu endoprotēžu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.1-1.13. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

juriste Rūta Aizpuriete, tālrunis 67607262, e-pasts: r2slimnica@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

10.04.2018. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10088

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


​Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MED ALFA" (Līgums)
EUR 671 355,00

Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle
 (Līgums)
EUr 19 000, 00

Baltrade OY
 (Līgums)
​EUR 246 715,70

Publikācijas datums

24.01. 2018.,  ar grozījumiem 01.02.2018

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/2 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

“Pārtikas produktu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 15000000-8

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3.pielikums - Apliecinājums par pārtikas produktu piegādēs izmantojamo transportlīdzekļu atbilstību;

4. pielikums -  Apliecinājums par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

5.pielikums – Pārtikas produktu saraksts, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām;

6.pielikums - Piegādes līguma projekts

Kontaktpersona

juriste Rūta Aizpuriete, tālrunis 67607262, e-pasts: r2slimnica@inbox.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

14.02.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


12.03.2020.

AS “Lazdonas Piensaimnieks” (Līgums)

EUR 16065,00

SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” (Līgums)

EUR 8736,86

SIA “Regat” (Līgums)

EUR 5880,60

SIA “S.A.V” (Līgums)

EUR 506,88

SIA “Sanitex” (Līgums)

EUR 1372,00

AS “Latvijas Maiznieks” (Līgums)

EUR 5430,68

SIA “SVIT UN K.” (Līgums)

EUR 6561,42

Publikācijas datums

19.01.2018

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/1 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Laboratorijas reaģentu piegāde ar analizatoru patapinājumu SIA “Rīgas 2. slimnīca” vajadzībām

CPV kods: 33696500-0

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.1.    pielikums - Tehniskais - finanšu piedāvājums 1.daļai;

1.2.    pielikums - Tehniskā - finanšu piedāvājums 2.daļai;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes un patapinājuma līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: juriste Rūta Aizpuriete, tālrunis 67607262, e-pasts: r2slimnica@inbox.lv;

par tehnisko specifikāciju: laboratorijas vadītājs Dzintars Ozoliņš, tālrunis 67607254, e-pasts: r2s.laboratorija@gmail.com


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

12.02.2018. plkst. 14.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


4.04.2018.

SIA “Tamro” (Līgums)

EUR 39134,91

SIA “Diamedica” (Līgums)

EUR 18584,70

Zemsliekšņa iepirkumi

2021.gada zemsliekšņa iepirkumi:

Publikācijas datums


Iepirkuma id. Nr.


Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)


Iepirkuma dokumenti


KontaktpersonaPiedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 


PREČU UN PAKALPOJUMU IEGĀDE COVID -19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI UN ĀRSTNIECĪBAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANAI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

(Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums (prot. Nr. 11 1. §), “PAR ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU” Nr. 103) 


Nr.

Piegādātājs

Piegādātāja reģistrācijas  numurs

Iepirkuma priekšmets, apjoms

Līgumcena, EUR bez PVN

Cita informācija

1.

SIA “Arbor Medical Korporācija”

40003547099

Respiratori

1684,32

Pavadzīme (medicīnas preces)

2.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK"

40003996045

Dezinfekcijas līdzekļi, papīra dvieļi, halāti, salvetes, cimdi

14 370,60

Līgums (medicīnas preces)

3.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOMARK"

40103572707

Ķirurģiskās maskas

503,78

Līgums (medicīnas preces)

4.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA"

40003348336

Ķirurģiskās maskas

94,08

Pavadzīme (medicīnas preces)

5.

SIA "Rīgas kremācijas centrs-krematorija"

40003809140

Līķu maisi

200,00

Pavadzīme