REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

REĢISTRATŪRA: +371 80 200 991

Rīgas 2. slimnīca

IEPIRKUMI 2016.-2021.

​​

2021.gada iepirkumi:

​​

Publikācijas datums

05.07.2021

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2.slimnīca 2021/9 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

SIA “Rīgas 2.slimnīca” darbinieku veselības apdrošināšana (CPV kods – 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi))

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums – tehniskais – finanšu piedāvājums

2. pielikums – pretendenta pieteikums

3. pielikums – pieredzes apraksts

4. pielikums – līguma projekts

Kontaktpersona


Jurists Āris Augstkalns, +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv
;


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta


​​06.08.2021., plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 


Publikācijas datums

07.05.2021

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2.slimnīca 2021/6 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Pārtikas produktu piegāde (CPV kods – 15000000-8)

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

 1. pielikums - Tehniskais – finanšu piedāvājums;
 2. pielikums - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;
 3. pielikums - Apliecinājums par pārtikas produktu piegādēs izmantojamo transportlīdzekļu atbilstību
 4. pielikums – Pārtikas produktu saraksts, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām;
 5. pielikums - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona


par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede tālrunis +371 67607262,

e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pārtikas tehnologs Andra Ivanova, tālrunis +371 66130303,

e-pasts: andra.ivanova@slimnica.lv.


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta


​​24.05.2021.,plkst.11:30 Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 

​​

Publikācijas datums

15.03.2021

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2.slimnīca 2021/5 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Intramedulāro bloķējamo stieņu piegāde (CPV kods – 33100000-1)

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums – tehniskais – finanšu piedāvājums

2. pielikums – pretendenta pieteikums

3. pielikums – pieredzes apraksts

4. pielikums – līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

​​
09.04.2021., plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 22.04.2021.

B.Braun Medical, SIA

EUR 118 227, 50 (bez PVN)


Publikācijas datums

15.03.2021

Iepirkuma id. Nr.

 Rīgas 2.slimnīca 2021/4 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Vienreizējas lietošanas operācijas veļas un medicīnas materiālu piegāde (CPV kods – 33100000-1)

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums – tehniskais – finanšu piedāvājums

2. pielikums – pretendenta pieteikums

3. pielikums – pieredzes apraksts

4. pielikums – līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

Par specifikāciju: aptiekas vadītāja Laila Eglīte, epasts- laila.eglite@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

0​8.04.2021., plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 


Publikācijas datums

22.02.2021

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2.slimnīca 2021/3 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Medicīnas preču piegāde (CPV kods – 33100000-1; 3314100-0)

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums – tehniskais – finanšu piedāvājums

2. pielikums – pretendenta pieteikums

3. pielikums – pieredzes apraksts

4. pielikums – līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

Par specifikāciju: aptiekas vadītāja Laila Eglīte, epasts- laila.eglite@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

06.04.2021., plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)14.06.2021

​​

Publikācijas datums

26.02.2021

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2.slimnīca 2021/02 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Sterilizācijas materiālu, laboratorijas piederumu un citu izmeklējumu nepieciešamo preču piegāde

CPV kods: 33100000-1; 38437000-7

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums – tehniskais – finanšupiedāvājums

2. pielikums – pretendentapieteikums

3. pielikums – pieredzesapraksts

4. pielikums – līgumaprojekts

Kontaktpersona

 Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, iepirkumuspeciāliste Daina Briede tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

Par tehniskospecifikāciju:

1.1.Pielikumu “Sterilizācijas materiāli” - Centrālās sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļas vadītāja Una Gūtmane, epasts una.gutmane@slimnica.lv;

1.2.Pielikumu “Laboratorijas piederumi un citas izmeklējumiem nepieciešamās medicīnas preces” -  Laboratorijas vadītāja Irina Vanaga- Pakejeva, epasts irina.vanaga-pakejeva@slimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

16.03.2021., plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

24.05.2021.

AB Medical Group, SIA (līgums)

EUR 4533,20 (bez PVN)

 Diamedica, SIA  (līgums)

EUR 50 629,00 ​ (bez PVN)

 DM Premium, SIA (līgums)

EUR 676,00  (bez PVN)

 Elvim, SIA (līgums)

EUR 592,00  (bez PVN)

 Mediconsult MS, SIA (līgums)

EUR 1882,00  (bez PVN)

 MediqLatvija, SIA (līgums)

EUR 2180,00  (bez PVN)

 Remedine, SIA (līgums)

EUR 2157,00  (bez PVN)

 TZMO Latvija, SIA (līgums)

EUR 2533,48  (bez PVN)

​Gala ziņojums

Publikācijas datums

23.02.2021

Iepirkuma ID Nr.

“Sterilizācijas materiālu, laboratorijas piederumu un citu izmeklējumu nepieciešamo preču piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“ “, ID Nr. “Rīgas 2.slimnīca 2021/17 AK

Iepirkuma dokumenti

Saskaņā ar PIL 1. panta 23. punktu visiem SIA “Rīgas 2. slimnīca” organizētajiem iepirkumiem ir tieša neierobežota pieeja iepirkuma dokumentiem SIA “Rīgas 2. slimnīca” pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Kontaktpersona

Jurists Āris Augstkalns, +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

16.03.2021., plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Informācija par izpildītāju un līguma summa. EUR

1.SIA “Remedine” – EUR 2157,00 bez PVN;

2. SIA “Diamedica” – EUR 50629,00 bez PVN;

3.SIA “DM Premium” – EUR 676,00 bez PVN;

4. SIA “Mediconsult MS” – EUR 1882,00 bez PVN;

5.SIA “Elvim” – EUR 592,00 bez PVN;

6.SIA “TZMO Latvija” – EUR 2533,48 bez PVN;

7.SIA “Mediq Latvija” – EUR 2180,00 bez PVN;

8.SIA “AB Medical Group Riga” – EUR 4533,20 bez PVN.

Publikācijas datums

19.02.2021

Iepirkuma ID Nr.

“Premium klases ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca” vajadzībām “, ID Nr. “Rīgas 2.slimnīca 2021/1 SP

Iepirkuma dokumenti

Saskaņā ar PIL 1. panta 23. punktu visiem SIA “Rīgas 2. slimnīca” organizētajiem iepirkumiem ir tieša neierobežota pieeja iepirkuma dokumentiem SIA “Rīgas 2. slimnīca” pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Kontaktpersona

Jurists Āris Augstkalns, +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

05.03.2021., plkst.10:00

Informācija par izpildītāju un līguma summa. EUR

 SIA “A.Medical” EUR 96 690,00  bez PVN.

2020.gada iepirkumi:

​​

Publikācijas datums

01.01.2021

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/13 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Laboratorijas iekārtu patapinājums un atbilstošu reaģentu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods:33000000-0; 33696500-0

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona


Par nolikumu: Jurists/iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv; 

Par specifikāciju:Laboratorijas vadītāja Irina Vanaga - Pakejeva,  e-pasts irina.vanaga-pakajeva@slimnica.lv. 


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

05.02.2021 plkst.11.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49707

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 


Publikācijas datums

17.12.2020

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/12 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33140000-3

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona


Par nolikumu: Jurists/iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv; 

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, 

e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv. 


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

04.01.2021 plkst.11.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49119

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 


Publikācijas datums

07.08.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/11

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Ķirurģiskā loka rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33111000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu:

iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis 67607262, e-pasts: daina.briede@slimnica.lv;

jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: medicīnas iekārtu inženieris Edgars Čimbars, tālrunis +371 20377685,

e-pasts: edgars.cimbars@slimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

20.10.2020. plkst. 11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46039

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 26.10.2020

SIA "Arbor Medical Korporācija"  (līgums)

 EUR 37720,00 (bez PVN)


Publikācijas datums

05.08.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/10 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Locītavu endoprotēžu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.1-1.13. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Ārstniecības daļas vadītājs, traumatologs-ortopēds Jānis Keselis, e-pasts: janis.keselis@slimnica.lv.

 

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

04.09.2020. plkst. 11.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42831

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)Gala ziņojums 

01.12.2020

SIA “R.A.L”

EUR 7 288,00 (bez PVN)

Baltrade Oy

EUR 316 678,50 (bez PVN)

SIA “Med Alfa”

EUR 704 875,90 (bez PVN)

Publikācijas datums

09.07.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/9

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Dezinfekcijas līdzekļu piegāde”

CPV kods: 24000000-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

 1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts.


Kontaktpersona

par nolikumu:

iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis 67607262, e-pasts: daina.briede@slimnica.lv

jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv.


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

21.07.2020. plkst.11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41776

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


15.07.2020. (Iepirkums tiek pārtraukts)

​Gala ziņojums


Publikācijas datums

14.07.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/8 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

SIA “Rīgas 2. slimnīca” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

CPV kods: 66512200-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais un finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis +371 67607262, e-pasts: daina.briede@slimnica.lv

Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

30.07.2020. plkst. 11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41770

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)​07.10.2020

AAS “BTA Baltic Insurance Company"

EUR 68850,00 (bez PVN)

​​

Publikācijas datums

13.06.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/7

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Kopētāju un printeru apkope, remonts un izejmateriālu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods :50310000-1 (Biroja tehnikas tehniskā apkope un remonts),

30125100-2 (Tonera kasetne)

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

  1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;
 1. daļa – Kopētāju un printeru apkopes un remonts
 2. daļa – Toneru kasetņu piegāde

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekti

4.1. pielikums – piegādes līguma projekts

4.2. pielikums – pakalpojuma līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: iepirkumu speciāliste Daina Briede, e-pasts daina.briede@slimnica.lv; jurists Āris Augstkalns, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv, tālrunis +371 67607262;

par specifikāciju: IT nodaļas vadītājs Artūrs Mezītis, tālrunis +371 27753113 e-pasts: arturs.mezitis@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

29.06.2020. plkst.11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40488

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


07.07.2020.

SIA “AVOIT” (Līgums)

EUR 6000

SIA “DIGITĀLAIS SERVISS” (Līgums)

EUR 9000

​Gala ziņojums

Publikācijas datums

29.04.2020. (grozījumi 08.05.2020.)

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/6 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Pārtikas produktu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

CPV kods: 15000000-8

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3.pielikums - Apliecinājums par pārtikas produktu piegādēs izmantojamo transportlīdzekļu atbilstību;

4. pielikums -  Apliecinājums par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

5.pielikums – Pārtikas produktu saraksts, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām;

6.pielikums - Piegādes līguma projekts.


Kontaktpersona

par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pārtikas tehnologs Andra Ivanova, tālrunis +371 66130303, e-pasts: andra.ivanova@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

18.05.2020. plkst. 12.00 (saskaņā ar veiktajiem grozījumiem 27.05.2020. plkst. 12.00)

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35380

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


17.06.2020.

SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" (Līgums)

EUR 2 760,90

SIA „S.A.V.” (Līgums)

EUR 6 998,95

SIA "VALKS" (Līgums)

EUR 36 143,00

SIA „Regat” (Līgums)

EUR 4 263,40

AS  „LATVIJAS MAIZNIEKS” (Līgums)

EUR 6 252,30

SIA „SVIT UN K.” (Līgums)

EUR 14 884,50

SIA "LANEKSS" (Līgums)

EUR 9 940,80

Gala ziņojums

Publikācijas datums

18.03.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/5 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Intramedulāro bloķējamo stieņu piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums:

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Pakalpojuma līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

14.04.2020. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35363

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


17.04.2020.

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 112 637,50

Noslēguma ziņojums

Publikācijas datums

16.03.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/4 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Vienreizējas lietošanas operāciju veļas  un medicīnas materiālu piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

01.04.2020. plkst.12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35210

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


21.04.2020.

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 1 025,00

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 1 345,00

SIA  „MAGNUM MEDICAL” (Līgums)

EUR 823,35

SIA „Mediq Latvija” (Līgums)

EUR 2 458,50

Mölnlycke Health Care OÜ (Līgums)

EUR 121 766,00

Noslēguma ziņojums

Publikācijas datums

10.03.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/3 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

SIA “Rīgas 2.slimnīca“ medicīnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

CPV kods: 50421000-2

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums:

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Pakalpojuma līguma projekts.


Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Medicīnas iekārtu inženieris Edgars Čimbars, tālrunis +371 20377685, e-pasts: edgars.cimbars@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

26.03.2020. plkst.12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34741

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


27.03.2020.

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 10 416,00

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 3 380,00

SIA „DINMED” (Līgums)

EUR 1 840,00

SIA „A.MEDICAL” (Līgums)

EUR 13 052,86

SIA „AB MEDICAL GROUP RIGA” (Līgums)

EUR 21 330,00

SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (Līgums)

EUR 2 460,00

SIA „SARSTEDT” (Līgums)

EUR 500,00

SIA „TRADINTEK” (Līgums)

EUR 7 120,00

Noslēguma ziņojums

Publikācijas datums

28.02.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/2

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Zāģu asmeņu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“ esošajam Acculan 3Ti  sagitālam/oscilējošam zāģim

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

 1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums:

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

10.03.2020. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34610

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


10.03.2020.

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 38 902,60

Publikācijas datums

14.02.2020. (grozījumi 18.02.2020.)

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/1 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Medicīnas preču un laboratorijas reaģentu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

 1. – 1.3. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums:

1.1.pielikums:  1. – 35.daļa. Medicīnas preces;

1.2.pielikums:  36. – 37.daļa. Sterilizācijas materiāli;

1.3.pielikums: 38.- 65. daļa. Laboratorijas reaģenti un vienreizlietojamās preces;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv.


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

02.03.2020. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31785

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


24.03.2020

SIA „AB MEDICAL GROUP RIGA” (Līgums)

EUR 15 609,78

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 870,25

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 1 400,00

Baltrade OY (Līgums)

EUR 2 540,00

SIA "DM Premium" (Līgums)

EUR  1 392,05

SIA „MedBalt” (Līgums)

EUR  11 248,00

SIA „MEDEKSPERTS” (Līgums)

EUR 3 510,00

SIA „MEDILINK” (Līgums)

EUR 34 218,39

SIA „Mediq Latvija” (Līgums)

EUR 3 078,00

Mölnlycke Health Care OÜ (Līgums)

EUR 5 498,40

SIA „OneMed” (Līgums)

EUR 724,00

SIA  „MAGNUM MEDICAL” (Līgums)

EUR 14 940,78

SIA „SARSTEDT” (Līgums)

EUR 6 346,80

SIA, „TZMO Latvija” (Līgums)

EUR 8 250,00

2020.gada iepirkumi:

​​

Publikācijas datums

01.01.2021

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/13 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Laboratorijas iekārtu patapinājums un atbilstošu reaģentu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods:33000000-0; 33696500-0

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona


Par nolikumu: Jurists/iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv; 

Par specifikāciju:Laboratorijas vadītāja Irina Vanaga - Pakejeva,  e-pasts irina.vanaga-pakajeva@slimnica.lv. 


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

05.02.2021 plkst.11.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49707

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 

​​

Publikācijas datums

26.02.2021

Iepirkuma id. Nr.

2020/12 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Sterilizācijas materiālu, laboratorijas piederumu un citu izmeklējumu nepieciešamo preču piegāde (CPV kods: 33100000-1)​

Iepirkuma dokumenti


​Nolikums

1.pielikums – Tehniskais – finanšu piedāvājums
2.pielikums - Pretendenta pieteikums
3.pielikums – pieredzes apraksts
4.pielikums – līguma projekts​

Kontaktpersona


​Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv;

Par specifikāciju:

 1. Pielikumu “Sterilizācijas materiāli” - Centrālās sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļas vadītāja Una Gūtmane, epasts una.gutmane@slimnica.lv;
 2. ​Pielikumu “Laboratorijas piederumi un citas izmeklējumiem nepieciešamās medicīnas preces” -  Laboratorijas vadītāja Irina Vanaga- Pakejeva, epasts irina.vanaga-pakejeva@slimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

Piedāvājumus EIS e-konkursu apakšsistēmā var iesniegt līdz 2021.gada 16.martam plkst. 11:00

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/410

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


​19.02.2021. Gala ziņojums

SIA Anitra
EUR 11 323,00 (līgums)
 
Barameda UAB
EUR 10 440,00 (līgums)

SIA Darba Apģērbu serviss (līgums)
EUR 7371,00

​​

Publikācijas datums

17.12.2020

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/12 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33140000-3

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona


Par nolikumu: Jurists/iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Āris Augstkalns, iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis +371 67607262, e-pasts: iepirkumi@slimnica.lv; 

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, 

e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv. 


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

04.01.2021 plkst.11.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/49119

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

Elektronisko 19.02.2021. Gala Ziņojums

SIA Anitra
EUR 11 323,00 
bez PVN (līgums)

​Barameda UAB
EUR 10440,00 
bez PVN (līgums)​​

Publikācijas datums

07.08.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/11

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Ķirurģiskā loka rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33111000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu:

iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis 67607262, e-pasts: daina.briede@slimnica.lv;

jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: medicīnas iekārtu inženieris Edgars Čimbars, tālrunis +371 20377685,

e-pasts: edgars.cimbars@slimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

20.10.2020. plkst. 11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46039

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)

 26.10.2020

SIA "Arbor Medical Korporācija"  (līgums)

 EUR 37720,00 (bez PVN)


Publikācijas datums

05.08.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/10 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Locītavu endoprotēžu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.1-1.13. pielikums  - Tehniskā specifikācija/ Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Ārstniecības daļas vadītājs, traumatologs-ortopēds Jānis Keselis, e-pasts: janis.keselis@slimnica.lv.

 

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

04.09.2020. plkst. 11.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42831

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)Gala ziņojums 

01.12.2020

SIA “R.A.L”

EUR 7 288,00 (bez PVN)

Baltrade Oy

EUR 316 678,50 (bez PVN)

SIA “Med Alfa”

EUR 704 875,90 (bez PVN)

Publikācijas datums

09.07.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/9 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Dezinfekcijas līdzekļu piegāde”

CPV kods: 24000000-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

 1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts.


Kontaktpersona

par nolikumu:

iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis 67607262, e-pasts: daina.briede@slimnica.lv

jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv.


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

21.07.2020. plkst.11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41776

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


15.07.2020. (Iepirkums tiek pārtraukts)

​Gala ziņojums


Publikācijas datums

14.07.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/8 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

SIA “Rīgas 2. slimnīca” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

CPV kods: 66512200-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais un finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Iepirkumu speciāliste Daina Briede, tālrunis +371 67607262, e-pasts: daina.briede@slimnica.lv

Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

30.07.2020. plkst. 11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41770

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)​07.10.2020

AAS “BTA Baltic Insurance Company"

EUR 68850,00 (bez PVN)

​​

Publikācijas datums

13.06.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/7

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Kopētāju un printeru apkope, remonts un izejmateriālu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods :50310000-1 (Biroja tehnikas tehniskā apkope un remonts),

30125100-2 (Tonera kasetne)

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

  1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;
 1. daļa – Kopētāju un printeru apkopes un remonts
 2. daļa – Toneru kasetņu piegāde

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekti

4.1. pielikums – piegādes līguma projekts

4.2. pielikums – pakalpojuma līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: iepirkumu speciāliste Daina Briede, e-pasts daina.briede@slimnica.lv; jurists Āris Augstkalns, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv, tālrunis +371 67607262;

par specifikāciju: IT nodaļas vadītājs Artūrs Mezītis, tālrunis +371 27753113 e-pasts: arturs.mezitis@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

29.06.2020. plkst.11.30

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40488

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


07.07.2020.

SIA “AVOIT” (Līgums)

EUR 6000

SIA “DIGITĀLAIS SERVISS” (Līgums)

EUR 9000

​Gala ziņojums

Publikācijas datums

29.04.2020. (grozījumi 08.05.2020.)

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/6 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Pārtikas produktu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

CPV kods: 15000000-8

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3.pielikums - Apliecinājums par pārtikas produktu piegādēs izmantojamo transportlīdzekļu atbilstību;

4. pielikums -  Apliecinājums par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

5.pielikums – Pārtikas produktu saraksts, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām;

6.pielikums - Piegādes līguma projekts.


Kontaktpersona

par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pārtikas tehnologs Andra Ivanova, tālrunis +371 66130303, e-pasts: andra.ivanova@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

18.05.2020. plkst. 12.00 (saskaņā ar veiktajiem grozījumiem 27.05.2020. plkst. 12.00)

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35380

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


17.06.2020.

SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" (Līgums)

EUR 2 760,90

SIA „S.A.V.” (Līgums)

EUR 6 998,95

SIA "VALKS" (Līgums)

EUR 36 143,00

SIA „Regat” (Līgums)

EUR 4 263,40

AS  „LATVIJAS MAIZNIEKS” (Līgums)

EUR 6 252,30

SIA „SVIT UN K.” (Līgums)

EUR 14 884,50

SIA "LANEKSS" (Līgums)

EUR 9 940,80

Gala ziņojums

Publikācijas datums

18.03.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/5 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Intramedulāro bloķējamo stieņu piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums:

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Pakalpojuma līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

14.04.2020. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35363

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


17.04.2020.

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 112 637,50

Noslēguma ziņojums

Publikācijas datums

16.03.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/4 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Vienreizējas lietošanas operāciju veļas  un medicīnas materiālu piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

01.04.2020. plkst.12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35210

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


21.04.2020.

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 1 025,00

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 1 345,00

SIA  „MAGNUM MEDICAL” (Līgums)

EUR 823,35

SIA „Mediq Latvija” (Līgums)

EUR 2 458,50

Mölnlycke Health Care OÜ (Līgums)

EUR 121 766,00

Noslēguma ziņojums

Publikācijas datums

10.03.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/3 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

SIA “Rīgas 2.slimnīca“ medicīnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

CPV kods: 50421000-2

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums:

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Pakalpojuma līguma projekts.


Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Medicīnas iekārtu inženieris Edgars Čimbars, tālrunis +371 20377685, e-pasts: edgars.cimbars@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

26.03.2020. plkst.12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34741

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


27.03.2020.

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 10 416,00

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 3 380,00

SIA „DINMED” (Līgums)

EUR 1 840,00

SIA „A.MEDICAL” (Līgums)

EUR 13 052,86

SIA „AB MEDICAL GROUP RIGA” (Līgums)

EUR 21 330,00

SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" (Līgums)

EUR 2 460,00

SIA „SARSTEDT” (Līgums)

EUR 500,00

SIA „TRADINTEK” (Līgums)

EUR 7 120,00

Noslēguma ziņojums

Publikācijas datums

28.02.2020.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/2

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Zāģu asmeņu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“ esošajam Acculan 3Ti  sagitālam/oscilējošam zāģim

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

 1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums:

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

10.03.2020. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34610

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


10.03.2020.

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 38 902,60

Publikācijas datums

14.02.2020. (grozījumi 18.02.2020.)

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2020/1 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Medicīnas preču un laboratorijas reaģentu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

 1. – 1.3. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums:

1.1.pielikums:  1. – 35.daļa. Medicīnas preces;

1.2.pielikums:  36. – 37.daļa. Sterilizācijas materiāli;

1.3.pielikums: 38.- 65. daļa. Laboratorijas reaģenti un vienreizlietojamās preces;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv.


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

02.03.2020. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31785

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


24.03.2020

SIA „AB MEDICAL GROUP RIGA” (Līgums)

EUR 15 609,78

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 870,25

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 1 400,00

Baltrade OY (Līgums)

EUR 2 540,00

SIA "DM Premium" (Līgums)

EUR  1 392,05

SIA „MedBalt” (Līgums)

EUR  11 248,00

SIA „MEDEKSPERTS” (Līgums)

EUR 3 510,00

SIA „MEDILINK” (Līgums)

EUR 34 218,39

SIA „Mediq Latvija” (Līgums)

EUR 3 078,00

Mölnlycke Health Care OÜ (Līgums)

EUR 5 498,40

SIA „OneMed” (Līgums)

EUR 724,00

SIA  „MAGNUM MEDICAL” (Līgums)

EUR 14 940,78

SIA „SARSTEDT” (Līgums)

EUR 6 346,80

SIA, „TZMO Latvija” (Līgums)

EUR 8 250,00

2019.gada iepirkumi:

Publikācijas datums

19.12.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/16 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Sadzīves un medicīnisko atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 90511000-2, 90524000-6

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Apgādes un saimnieciskās daļas vadītājs Varis Spariņš, tālrunis +371 67607255, e-pasts: varis.sparins@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

06.01.2020. plkst. 13:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31371

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


07.01.2020

SIA „Lautus” (Līgums)

EUR 34 646,40

Akciju sabiedrība „BAO” (Līgums)

EUR 23347,20

Publikācijas datums

19.12.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/15 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Kaulu cementa piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33000000-0

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

06.01.2020. plkst. 12:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31048

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


06.01.2020

Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle (Līgums)

EUR 91700,00

Publikācijas datums

01.10.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/14

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšana SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods 79000000-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu un specifikāciju: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

14.10.2019. plkst. 12:00

SIA „Rīgas 2.slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā (adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


21.10.2019

SIA “CSE COE” (Līgums)

EUR 19 500

Publikācijas datums

13.09.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/13 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Osteosintēzes plākšņu un skrūvju, ārējās fiksācijas (Hoffmann II) aparātu piegāde SIA „Rīgas 2. slimnīca“

CPV kods: 33100000-1 Medicīniskās ierīces

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.1-1.13. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

02.10.2019. plkst. 12:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27014

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


03.10.2019

SIA „R.A.L.” (Līgums)

EUR 20 613,75

SIA„LATMED-PRO” (Līgums)

EUR 45 175,00

SIA „Orto Plus” (Līgums)

EUR 10 790,00

Publikācijas datums

15.07.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/12

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Ķirurģiskā šujammateriāla piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

CPV kods 33141121-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

26.07.2019. plkst. 12:00

SIA „Rīgas 2.slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā, (adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


21.08.2019

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 31 357,20

Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle (Līgums)

EUR 1 641,60

Publikācijas datums

12.07.2019`

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/11 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

SIA “Rīgas 2. slimnīca” darbinieku veselības apdrošināšana

CPV kods: 66512200-4

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais un finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv.


Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

29.07.2019. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24274

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


01.08.2019

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle (Līgums)

EUR 53 268.00

Publikācijas datums

20.06.2019.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/10 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Locītavu endoprotēžu piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1 Medicīniskās ierīces

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.1-1.13. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts

Kontaktpersona

Par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

Par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

25.07.2019. plkst. 12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23047

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


14.08.2019

SIA “MED ALFA” (Līgums)

EUR 703 326,30

Baltrade OY (Līgums)

EUR 302 311,60

Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle (Līgums)

EUR 42 750,00

Publikācijas datums

29.05.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/9 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Stacionārā rentgena iekārtas piegāde SIA "Rīgas 2. slimnīca"

CPV kods: 33111000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250,

e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

08.07.2019. plkst. 12:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21961

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


12.08.2019.

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 164 490,00

Publikācijas datums

08.04.2019.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/8 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Intramedulāro bloķējamo stieņu piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums;

3. pielikums  - Pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par tehnisko specifikāciju: pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

25.04.2019. plkst. 12:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19647

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


25.04.2019.

SIA„B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 103 266,40

Publikācijas datums

15.03.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/7 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Pārtikas produktu piegāde SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 15000000-8

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3.pielikums - Apliecinājums par pārtikas produktu piegādēs izmantojamo transportlīdzekļu atbilstību;

4. pielikums -  Apliecinājums par videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

5.pielikums – Pārtikas produktu saraksts, kuri atbilst BL, NPKS vai LPIA prasībām;

6.pielikums - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

01.04.2019. plkst. 12:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18224

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


26.04.2019.

SIA “S.A.V.” (Līgums)

EUR 21 671,00

SIA “Regat” (Līgums)

EUR 26 620,40

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” (Līgums)

EUR 18 294,50

SIA “Sanitex” (Līgums)

EUR 10 695,40

SIA “Svit un K” (Līgums)

EUR 12 606,20

AS “Hanzas Maiznīca” (Līgums)

EUR 7 778,00

SIA “Svit un K” (Līgums)

EUR 8969,00

Publikācijas datums

18.02.2019.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/6

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Cenu aptauja

Medicīnisko ierīču tehniskā apkope un remonts

CPV kods: 50421000-2

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv.

Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt informāciju par tehnisko specifikāciju: Medicīnas iekārtu inženieris Edgars Čimbars, mob. 20377685, e-pasts: e.chimbars@gmail.com

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

27.02.2019. plkst. 10:00

SIA „Rīgas 2.slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


27.02.2019.

SIA „A.MEDICAL” (Līgums)

EUR 7315,23

SIA „SARSTEDT” (Līgums)

EUR 250,00

Publikācijas datums

08.02.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/5

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Rentgendiagnostikas iekārtas detektora piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

CPV kods 33100000–1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

​1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;


​2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv.

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

19.02.2019. plkst. 12:00

SIA „Rīgas 2.slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


14.03.2019.

SIA „Arbor Medical Korporācija” (Līgums)

EUR 24 500,00

Publikācijas datums

11.02.2019.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/4 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Vienreizējas lietošanas operāciju veļas  un medicīnas materiālu piegāde SIA „Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Pacientu aprūpes vadītāja Maira Vīksna, tālrunis +371 67607250, e-pasts: maira.viksna@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

06.03.2019. plst.12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16832

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


02.04.2019.

Mölnlycke Health Care OÜ (Līgums)

EUR 92 966,00

SIA „MEDEKSPERTS” (Līgums)

EUR 1 351,30

SIA „MAGNUM MEDICAL” (Līgums)

EUR 2 219,55

SIA „B.BRAUN MEDICAL” (Līgums)

EUR 3 384,00

SIA, „TZMO Latvija” (Līgums)

EUR 78,00

Publikācijas datums

05.02.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/3

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Rentgendiagnostikas iekārtas detektora piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“ 

CPV kods 33100000-1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

​1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

18.02.2019. plkst. 12.00

SIA „Rīgas 2.slimnīca” pirmajā stāvā sekretariātā, (adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


08.02.2019.

Iepirkums tiek pārtraukts

Publikācijas datums

30.01.2019.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/2 AK

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Atklāts konkurss

Medicīniskā skābekļa sistēmas noma un tai nepieciešamā medicīniskā skābekļa piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca”

CPV kods: 24100000 – 5, 42990000 - 2

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Piegādes līguma projekts.

Kontaktpersona

par nolikumu: Jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Apgādes un saimniecības daļas vadītājs Varis Spariņš, tālrunis +371 67607255,

e-pasts: varis.sparins@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

20.02.2019. plkst.12.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16278

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


20.02.2019.

SIA “AGA” (Līgums)

EUR 62003,03


Publikācijas datums

25.01.2019

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2019/1

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Rentgendiagnostikas iekārtas detektora piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca““

CPV kods 33100000–1

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1. pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis +371 67607262,

e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

05.02.2019. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” 1. stāvā sekretariātā (adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


31.01.2019.

Iepirkums tiek pārtraukts

2018.gada iepirkumi:

Publikācijas datums

11.12.2018.

Iepirkuma id. Nr.

Rīgas 2. slimnīca 2018/16

Līguma priekšmets (t.sk. informācija par iepirkuma procedūru un atbilstošo CPV kodu)

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Sadzīves un medicīnisko atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi SIA “Rīgas 2. slimnīca”

CPV kods: 90511000-2, 90524000-6

Iepirkuma dokumenti

Nolikums

1.pielikums  - Tehniskais – finanšu piedāvājums;

2. pielikums  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3. pielikums  - Pretendenta pieredzes apraksts;

4. pielikums  - Līguma projekts

Kontaktpersona

par nolikumu: jurists Āris Augstkalns, tālrunis 67607262; 25665667, e-pasts: aris.augstkalns@slimnica.lv;

par specifikāciju: Apgādes un saimnieciskās daļas vadītājs Varis Spariņš, tālrunis 67607255, e-pasts: varis.sparins@slimnica.lv

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un vieta

27.12.2018. plkst. 12.00

SIA “Rīgas 2. slimnīca” pirmajā stāvā, sekretariātā

(adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga)

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums

Līguma izpildītājs

Kopējā līgumcena (EUR, bez PVN)


03.01.2019.

SIA “Lautus” (Līgums)

EUR 16740,00

AS “BAO” (Līgums)

EUR 11316,96

Publikācijas datums