Izsoles - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā

Izsoles

Nomas objekta adrese
Rīga, Ģimnastikas iela 1
Kadastra Nr.
Būve ar kadastra Nr. 01000740157001 Būve saistīta ar zemesgabalu ar kadastra Nr. 01000740157
Izmantošanas veids
Zobārsta pakalpojumu sniegšanai.
Izsoles nosacītā nomas maksa
Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 15.01.2020. atzinumu un iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa telpai ir 3,40 EUR/m2 mēnesī (neieskaitot PVN).
Piesaistītā zemes gabala nomas maksa
Iekļauta nomas maksā.
Iznomāšanas termiņš
1 (viens) gads.
Izsoles veids
Rakstiska izsole.
Iznomātājs
SIA “Rīgas 2. slimnīca”
Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 12. februārim plkst. 12:00 SIA “Rīgas 2. slimnīca” sekretariātā, 1. stāvā, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Iznomātāja mājaslapā www.slimnica.lv, kā arī SIA “Rīgas 2. slimnīca” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā Rīgā, Ģimnastikas ielā 1, 5. stāvā, 536. kab., darbdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālr. 67607262.

Objekta apskate (vieta, laiks)
Objektu var apskatīt, sazinoties ar SIA “Rīgas 2. slimnīca” Saimniecības nodaļas vadītāju Vari Spariņu, tālr. 67607255
Dokumenti
Nomas objekta adrese
Rīgā, Ģimnastikas ielā 1
Kadastra Nr.
Būve ar kadastra Nr. 01000740157001 Būve saistīta ar zemesgabalu ar kadastra Nr.01000740157
Izmantošanas veids
Ortopēdijas preču veikala izvietošanai, ortopēdijas preču tirdzniecībai.
Izsoles nosacītā nomas maksa
Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 15.01.2020. atzinumu un iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa telpai ir 3,45 EUR/m2 mēnesī (neieskaitot PVN).
Piesaistītā zemes gabala nomas maksa
Iekļauta nomas maksā.
Iznomāšanas termiņš
6 (seši) gadi.
Izsoles veids
Rakstiska izsole.
Iznomātājs
SIA “Rīgas 2. slimnīca”
Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 12. februārim plkst. 12:00 SIA “Rīgas 2. slimnīca” sekretariātā, 1. stāvā, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā.

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Iznomātāja mājaslapā www.slimnica.lv, kā arī SIA “Rīgas 2. slimnīca” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā Rīgā, Ģimnastikas ielā 1, 5. stāvā, 536. kab., darbdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālr. 67607262.

Objekta apskate (vieta, laiks)
Objektu var apskatīt, sazinoties ar SIA “Rīgas 2. slimnīca” Saimniecības nodaļas vadītāju Vari Spariņu, tālr. 67607255.
Dokumenti
Nomas objekta adrese
Rīga, Ģimnastikas iela 1
Kadastra Nr.
Būve ar kadastra Nr. 01000740157001 Būve saistīta ar zemesgabalu ar kadastra Nr.01000740157
Izmantošanas veids
Ortopēdijas preču veikala izvietošanai, ortopēdijas preču tirdzniecībai.
Izsoles nosacītā nomas maksa
Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 15.01.2020. atzinumu un iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa telpai ir 3,45 EUR/m2 mēnesī (neieskaitot PVN).
Piesaistītā zemes gabala nomas maksa
Iekļauta nomas maksā.
Iznomāšanas termiņš
6 (seši) gadi.
Izsoles veids
Rakstiska izsole.
Iznomātājs
SIA “Rīgas 2. slimnīca”
Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 12. februārim plkst. 12:00 SIA “Rīgas 2. slimnīca” sekretariātā, 1. stāvā, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā.

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Iznomātāja mājaslapā www.slimnica.lv, kā arī SIA “Rīgas 2. slimnīca” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā Rīgā, Ģimnastikas ielā 1, 5. stāvā, 536. kab., darbdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālr. 67607262.

Objekta apskate (vieta, laiks)
Objektu var apskatīt, sazinoties ar SIA “Rīgas 2. slimnīca” Saimniecības nodaļas vadītāju Vari Spariņu, tālr. 67607255.
Dokumenti
Nomas objekta adrese
Rīga, Ģimnastikas iela 1
Kadastra Nr.
Būve ar kadastra Nr. 01000740157001. Būve saistīta ar zemesgabalu ar kadastra Nr. 01000740157
Izmantošanas veids
Ģimenes ārstu prakses izvietošanai, lai pacientiem nodrošinātu ģimenes ārstu pakalpojumus.
Izsoles nosacītā nomas maksa
Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Grant Thornton Baltic” 15.01.2020. atzinumu un iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa: kabinetiem - 3,40 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī; koplietošanas telpām – 1,00 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī.
Piesaistītā zemes gabala nomas maksa
Iekļauta nomas maksā.
Iznomāšanas termiņš
6 (seši) gadi.
Izsoles veids
Rakstiska izsole.
Iznomātājs
SIA “Rīgas 2. slimnīca”.
Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 12. februārim plkst. 12:00 SIA “Rīgas 2. slimnīca” sekretariātā, 1. stāvā, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā.

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Iznomātāja mājaslapā www.slimnica.lv, kā arī SIA “Rīgas 2. slimnīca” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā Rīgā, Ģimnastikas ielā 1, 5. stāvā, 536. kab., darbdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālr. 67607262.

Objekta apskate (vieta, laiks)
Objektu var apskatīt, sazinoties ar SIA “Rīgas 2. slimnīca” Saimniecības nodaļas vadītāju Vari Spariņu, tālr. 67607255.
Dokumenti
Nomas objekta adrese
Rīga, Ģimnastikas iela 1
Kadastra Nr.
Būve ar kadastra Nr. 01000740157001
Iznomājamo telpu platība
Slimnīcas ēkas daļa - 5.stāva telpa Nr.7 ar platību 10,2 m2
Izmantošanas veids
Friziera pakalpojumu sniegšanai.
Izsoles nosacītā nomas maksa
Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Eiroeksperts” 12.01.2018. atzinumu un iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa telpai ir 3,50 EUR/m2 mēnesī (neieskaitot PVN).
Piesaistītā zemes gabala nomas maksa
Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.
Iznomāšanas termiņš
5 (pieci) gadi.
Izsoles veids
Rakstiska izsole.
Iznomātājs
SIA “Rīgas 2. slimnīca”.
Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 30. janvāra plkst. 12:00 SIA “Rīgas 2. slimnīca” sekretariātā, 1. stāvā, Ģimnastikas ielā 1, Rīgā.

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Iznomātāja mājas lapā www.slimnica.lv, kā arī SIA “Rīgas 2. slimnīca” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā Rīgā, Ģimnastikas ielā 1, 5. stāvā, 536. kab., darbdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālr. 67607262.

Objekta apskate (vieta, laiks)
Objektu var apskatīt darbdienās, piesakoties Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā, tālr. 67607262.
Dokumenti