14 darbinieki iegūst augstāko izglītību vai profesionālo kvalifikāciju - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
2021./2022. akad. gada absolventi. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.

14 darbinieki iegūst augstāko izglītību vai profesionālo kvalifikāciju

08.07.2022. | Rīgas 2.slimnīca

Šā gada izlaidumu sezonā ārsta grādu, augstāko izglītību māszinībās, radioloģijā, komunikācijā vai profesionālo kvalifikāciju medicīnas nozarē ieguvuši 14 Rīgas 2. slimnīcas darbinieki.

Jo īpaši lepojamies ar diviem absolventiem, kas bakalaura un maģistra darbu aizstāvējuši ar izcilību.

Mūsu kolēģi absolventi: B. Vasioleka, R. Titovs, V. Kopitkova, Ā. Zemītis, P. Gurtiņa, S. Tokmancevs, R. Bērziņš, L. Jegorova, A. Sisojeva, I. Bekmane, J. Dimitrijevs, A. Bosjuka, I. Žitņeva.

Sveicam un lepojamies ar kolēģu akadēmiskajiem sasniegumiem! Lai top!


Par Rīgas 2. slimnīcu

Rīgas 2. slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Daugavas kreisajā krastā, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstēšanu dažādām kaulu un locītavu slimībām.