Izsludināts konkurss uz Rīgas 2. slimnīcas valdes locekļa amatu - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Rīgas 2. slimnīcas ēka. LSM fotoarhīvs

Izsludināts konkurss uz Rīgas 2. slimnīcas valdes locekļa amatu

09.10.2022. | LETA

Rīgas pašvaldība izsludinājusi publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amatu ar kompetenci finanšu vadības, korporatīvās pārvaldības un stratēģiskās attīstības jautājumos, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kandidātiem ir jābūt valsts valodas prasmēm C1 līmenī un angļu valodas prasmēm ne zemākām par B2 līmeni. Tāpat kandidātiem jābūt augstākai vai otrā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus.

Pretendentiem jābūt arī vismaz triju gadu darba pieredzi pēdējo 10 gadu laikā vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības, iekšējās kontroles sistēmas, stratēģiskās vadības un attīstības vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 150 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums bijis ne mazāks kā pieci miljoni eiro. Valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā finanšu vadībā un vismaz vienā no minētajām jomām – iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā, stratēģiju izstrādē un īstenošanā, korporatīvās pārvaldības politikas ieviešanā.

Valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamas tādas vadības kompetences kā stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.Tāpat kandidātiem jābūt nevainojamai reputācijai un pieredzei pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē un attīstības projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību un novērtēta ar papildu punktiem. Pieteikties uz vakanci iespējams līdz šī gada 25. oktobrim.Valdes locekļa bruto mēnešalga ir 4000 eiro.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, un tajā ir Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece, departamenta direktores vietniece Inga Solovjova, Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes loceklis Jānis Birks, AS “Repharm” valdes loceklis un korporatīvais vadītājs Jānis Vanags. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Grieķere.