Rīgas 2. slimnīcas valdē ievēlēts Kristaps Ločs - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs

Rīgas 2. slimnīcas valdē ievēlēts Kristaps Ločs

11.01.2023. | Edīte Matuseviča, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

SIA “Rīgas 2. slimnīca” dalībnieku sapulce 11. janvārī nolēma valdē ievēlēt Kristapu Loču, kurš ar 1. februāri uzsāks pildīt valdes locekļa pienākumus ar kompetenci finanšu vadības, korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles sistēmas un stratēģiskās attīstības jautājumos.

Valdes locekļa amata kandidāts tika izvēlēts publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras rezultātā. Kopumā tika saņemti pieteikumi no 14 kandidātiem. Nominācijas komisija kandidātu novērtēšanu veica trīs kārtās, piesaistot arī personāla atlases konsultantu.

K. Ločs ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā, Pilsētu un reģionu inženierekonomikā  Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī bakalaura grādu vadībzinātnē, Eiropas ekonomikā un biznesā Rīgas Stradiņa universitātē. K. Ločs šobrīd pilda Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus, pēc 1. februāra neplānojot minēto amatu savienošanu. Iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar biznesa konsultanta un finanšu analītiķa pienākumiem.

Savā pieteikumā dalībai SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa amata nominācijas procesā K. Ločs ir norādījis, ka pieņēmis lēmumu kandidēt uz šo amatu, lai palīdzētu efektīvi pārvaldīt un pilnveidot kapitālsabiedrības sniegtos veselības aizsardzības pakalpojumus, ar savu darbu radot pievienoto vērtību gan kapitālsabiedrībai, gan arī pašvaldībai kopumā, nodrošinot kvalitatīvu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu. Minētā mērķa sasniegšanai ir būtiska atbilstoša pieredze, iekļaujot gan finanšu resursu piesaisti projektiem, gan juridisko atbalstu, gan finanšu plānošanu, kā arī plašu pieredzi publisko iepirkumu jomā, tai skaitā vairākos liela mēroga būvniecības iepirkumos un to vadībā, Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizācijā un uzraudzībā, tostarp infrastruktūras attīstībā.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētāja pienākumus turpina pildīt dr. Sandris Petronis. Valdes sastāvs paplašināts, jo saskaņā ar SIA “Rīgas 2. slimnīca” darbības rādītājiem, tā iedalīta vidējo kapitālsabiedrību grupā.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” ir atpazīstama, moderna klīnika ar profesionālu komandu, tās noteiktā misija ir profesionāla, kvalitatīva un pieejama palīdzība pacientiem ar kaulu un locītavu traumām un slimībām.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” sniedz stacionāros un ambulatoros (tai skaitā veselības aprūpe mājās) veselības aprūpes pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

Ēka, kurā savu darbību veic SIA “Rīgas 2. slimnīca”, celta 1911. gadā. Slimnīca tika izveidota 1959. gadā, kad tika rekonstruēta ēka un mainīts tās plānojums, pārveidojot to no pansionāta par medicīnas iestādi.

SIA “Rīgas 2. slimnīca” galvenais darbības virziens ir kustību un balsta sistēmas slimību ārstēšana un rehabilitācija, nodrošinot augsti kvalificētu traumatoloģiski ortopēdisko aprūpi un palīdzību. SIA “Rīgas 2. slimnīca” Daugavas kreisajā krastā ir vienīgā slimnīca, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību smagu skeleta traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstniecību dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos. Līdztekus stacionārajiem pakalpojumiem tiek sniegti ambulatorie pakalpojumi gan ortopēdijā, gan vairākās citās specialitātēs, pieejami dažādi diagnostikas pakalpojumi, tai skaitā laboratoriskie izmeklējumi.