Ar 14. augustu ir spēkā izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Rīgas 2. slimnīcas ēka. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.

Ar 14. augustu ir spēkā izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī

14.08.2023. | Rīgas 2.slimnīca

SIA “Rīgas 2. slimnīca” veikusi izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī, kas stājas spēkā ar š.g. 14. augustu. Aktualizētajā cenrādī ir iekļauti vairāki jauni veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī daļai no pozīcijām ir paaugstināts tarifs.

Arī turpmāk specializētās slimnīcas personāls varēs parūpēties par iedzīvotāju un kaulu un locītavu veselību, nodrošinot medicīniskos pakalpojumus ar vienlīdz augstu kvalitāti un saglabājot pieejamību.

Aktuālais CENRĀDIS >>

Rīgas 2. slimnīca sadarbojas ar septiņām apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Ārstēšanās izmaksas pilnībā vai daļēji var segt apdrošināšanas kompānija, pamatojoties uz to, kāda apdrošināšanas pakalpojumu pakete katram klientam ir aktīva:

  1. AAS* “BALTA”
  2. “Baltijas Apdrošināšanas Nams” apdrošināšanas akciju sabiedrība
  3. AAS “BTA Baltic Insurance Company”
  4. “Compensa Life Vienna Insurance Group SE” Latvijas filiāle
  5. “ERGO Life Insurance SE” Latvijas filiāle
  6. AAS “Gjensidige” Latvijas filiāle
  7. AS “If P&C Insurance” Latvijas filiāle

*AAS – apdrošināšanas akciju sabiedrība.

Lai pieteiktos Rīgas 2. slimnīcas Konsultatīvās poliklīnikas vai Diagnostiskās radioloģijas nodaļas pakalpojumiem,


Par Rīgas 2. slimnīcu

Rīgas 2. slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Daugavas kreisajā krastā, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstēšanu dažādām kaulu un locītavu slimībām.