Norisināsies Rīgas 2. slimnīcas metu konkursa devīžu atvēršana - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
“Rīgas 2. slimnīcas” jaunās piebūves un esošās ēkas pārbūves metu konkurss I 20.02.2024.

Norisināsies Rīgas 2. slimnīcas metu konkursa devīžu atvēršana

20.02.2024. | Ineta Miglāne, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Piektdien, 1. martā, notiks devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme metu konkursā Rīgas 2. slimnīcas jaunajai piebūvei un esošās ēkas pārbūvei. Sanāksme notiks plkst. 12:00 Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta Zīmētavā (4. stāvā), Ķīpsalas ielā 6.

Metu konkurss tika izsludināts 2023. gada 5. oktobrī. Kopumā arhitektūras metu konkursam ir iesniegti 12 meti. Metu vērtēšanas laikā ir saglabāta konkursa dalībnieku anonimitāte. Kopējais konkursa godalgu fonds ir 30 000 eiro, kas tiks sadalīts atbilstoši žūrijas komisijas lēmumam par godalgu fonda sadalījumu.

Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, konkursa nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” piebūvei un lietderīgu, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošu esošās ēkas pārbūvi Ģimnastikas ielā 1, kas ir konstruktīvi savienots ar esošo slimnīcas ēku, kā arī iegūt priekšlikumu/piedāvājumu teritorijas labiekārtojumam, un izvēlēties būvprojekta izstrādātāju.

Konkursa teritorijas vietas un uzdevuma uzstādījumi bija sarežģīti un ar daudziem izaicinājumiem, tāpēc metus vispirms izskatīja Tehniskā komisija – Vācijas medicīnas tehnoloģijas eksperti Dr. ing. Gerhard Kirmse un Tobias Raab, un sertificēta arhitekte Inese Maurāne, sagatavojot atzinumu par iesniegto metu atbilstību konkursa nolikuma un projektēšanas programmā noteiktajām tehniskajām prasībām un funkcionalitāti.

Iesniegtos metus vērtēja kompetenta žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Dripe, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs; žūrijas komisijas locekļi: Sandris Petronis, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs, Vladimirs Ozoliņš, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta direktors, Anna Vasiļjeva, arhitekte, Rīgas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas arhitekte – projektu vadītāja, Gunita Kalīte, arhitekte, Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece, Uldis Balodis, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, Vita Rauhvargere, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve.

Žūrijas komisija atzina konkursu par veiksmīgu un ieteica sākt sarunu procedūru ar konkursa uzvarētāju. Pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes Īpašuma departaments pārbaudīs godalgoto vietu ieguvēju atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām profesionālās klasifikācijas prasībām.

Projektēšanas izmaksas pirmajai un otrajai kārtai tiek plānotas aptuveni 700 000 eiro.

Konkursa meti būs apskatāmi līdz 28. martam Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūtā 4. stāvā, Ķīpsalas ielā 6, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.