Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs arhitektu birojs “Ozola&Bula” - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs arhitektu birojs “Ozola&Bula”. Foto: RD fotoarhīvs.

Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs arhitektu birojs “Ozola&Bula”

01.03.2024. | RD Ārējās komunikācijas nodaļa

Rīgas 2. slimnīcas jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi projektēs arhitektu birojs “Ozola&Bula”, kas atzīts par konkursa uzvarētāju. Kā informē Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, arhitektu birojs saņems arī godalgu 14 000 eiro.

Kopējais konkursa godalgu fonds bija 30 000 eiro. Ņemot vērā būtiskas atšķirības metu piedāvājuma funkcionālā risinājuma kvalitātē, žūrijas komisija nolēma trešo vietu nepiešķirt un godalgu fondu pārdalīt, attiecīgi piešķirot pirmo, otro vietu un trīs veicināšanas prēmijas.

Otro vietu un godalgu 10 000 eiro apmērā žūrijas komisija piešķīra piegādātāju apvienībai SIA “DR Arhitekti” un AS “Palast Architekts”. Trīs veicināšanas godalgas 2 000 eiro apmērā tika piešķirtas SIA “DUAL arhitekti”, SIA “Lauder Architects” un SIA “AB3D”.

Īpašuma departaments pārbaudīs godalgoto vietu ieguvēju atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām profesionālās klasifikācijas prasībām. Kopumā žūrijas komisija atzina konkursu par veiksmīgu un ieteica sākt sarunu procedūru ar konkursa uzvarētāju.

Metu konkurss tika izsludināts 2023. gada 5. oktobrī. Kopumā arhitektūras metu konkursam tika iesniegti 12 meti.

Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, konkursa nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” piebūvei un lietderīgu, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošu, esošās ēkas pārbūvi Ģimnastikas ielā 1, kas ir konstruktīvi savienots ar esošo slimnīcas ēku, kā arī iegūt priekšlikumu teritorijas labiekārtojumam, un izvēlēties būvprojekta izstrādātāju.

Konkursa meti būs apskatāmi līdz 28. martam Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūtā 4. stāvā.

Kā liecina “Firmas.lv” informācija, konkursā uzvarējušais arhitektu birojs reģistrēts 1998.gadā. Uzņēmums vienādās daļās pieder Vijai Ozolai un Andrai Bulai. 2022. gadā SIA “Ozola&Bula” strādāja ar 900 000 eiro apgrozījumu un 9210 eiro peļņu.