Pirmajā pusgadā pacientu plūsmas pieaugušas. Slimnīca pārskatīs maksas pakalpojumu sniegšanas proporciju - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
2023. gada pirmā pusgada rezultātu pārskata prezentācija. No labās: valdes priekšsēdētājs dr. Sandris Petronis, pacientu aprūpes vadītāja Sandra Malceniece. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.

Pirmajā pusgadā pacientu plūsmas pieaugušas. Slimnīca pārskatīs maksas pakalpojumu sniegšanas proporciju

16.08.2023. | Rīgas 2.slimnīca

Publiskā videokonferencē 16. augustā Rīgas domes (RD) kapitālsabiedrības SIA “Rīgas 2. slimnīca” vadība informēja par būtiskākajiem notikumiem 2023. gada pirmajos sešos mēnešos. Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētājs, ārsts Sandris Petronis un pacientu aprūpes vadītāja Sandra Malceniece iepazīstināja ar medicīnas iestādes rezultātiem, ilustrējot finanšu rādītājus, nozīmīgākās aktivitātes un īstermiņā realizējamos projektus.

Šī gada pirmajā pusgadā medicīnas iestādes neto apgrozījums sasniedzis 4 862 019 EUR, kas ir par 322 tūkstošiem eiro vairāk nekā šajā periodā pērnajā gadā. Slimnīcā strādā 345 darbinieki, no kuriem 270 jeb 78% ir medicīnas personāls.

Specializētā slimnīca šobrīd atgūstas pēc Covid-19 ietekmes un pacientu plūsmas pieaug. Statistikas dati liecina, ka, salīdzinot pēdējo trīs gadu rādītājus, šajā pusgadā ir vērojams sniegto pakalpojumu pieaugums, piem., par 25% ir pieaudzis Rehabilitācijas nodaļā apkalpoto pacientu skaits (9 281). Konsultatīvajā poliklīnikā ir 24,4% ambulatoru pacientu pieaugums (9 610). No janvāra līdz jūnijam veiktas 2 094 operācijas, kas ir par 24,7% vairāk nekā 2022. gadā, kā rezultātā arī audzis stacionēto pacientu skaits.

Sniegtā medicīniskā palīdzība 2021., 2022. un 2023. gada pirmajā pusgadā.

 

Rīgas 2. slimnīca ir Pārdaugavā bāzēta specializēta traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca,  kur ir pieejama diagnostika, plānveida operācijas, rehabilitācija, kā arī aprūpe.

Kā vēstīts, pirmajā pusgadā medicīnas iestādei ir radušies 530 837 eiro zaudējumi, kas saistāmi ar būtisku materiālu, īpaši medikamentu un implantu, sadārdzinājumu, komunālo maksājumu un citu izmaksu kāpumu. Lielāko zaudējumu daļu izdevumu jānosedz Nacionālajam veselības dienestam (NVD) ar papildus piešķirto finansējumu veselības nozarei. Vēl nav informācijas, kādā apmērā tas tiks veikts.

“Atkarībā no segto zaudējumu apjoma par veiktajiem pakalpojumiem, pieņemsim lēmumu, kā organizēt valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanas pieejamību. Strādāsim arī pie maksas pakalpojumu pilnveidošanas,” tā komentē valdes priekšsēdētājs dr. S. Petronis.

Prezentējot nākotnes perspektīvas, kā nozīmīgākos īstermiņā īstenojamos projektus un aktivitātes slimnīcas vadība ieskicē ārstniecības procesu, ēkas infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības pilnveidi un iedzīvotāju izglītošanu traumatoloģijas un ortopēdijas jomā:

  • Piesaistot ārējo finansējumu, tiks realizēta Centrālās sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļas procesu digitalizācija;
  • Līdz gada beigām ar RD atbalstu slimnīcā tiks nomainīta otra lifta iekārta un uzstādīts jauns pacēlājs pacientiem ar kustību traucējumiem;
  • Rūpējoties par profesionāla personāla piesaisti, šogad komandai pievienosies vairāki rezidenti, kā arī citi speciālisti;
  • Zvanu centrs tiks papildināts ar vairākām multifunkcionālām iespējām, tā palielinot sasniedzamību;
  • Ir noslēgts līgums ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) par pacientu ziņotās pieredzes mērījumu (PREM) veikšanu;
  • Jau ir veikta un tiks turpināta medicīnas iestādes ieņēmumu / izdevumu optimizācija, pārskatot iekšējos procesus un pakalpojumus;
  • Slimnīcas speciālisti turpinās rīkot un piedalīties sabiedrības veselības veicināšanas aktivitātēs, tā sekmējot veselības pratību;
  • Pilnveidojot apmeklētāju servisu, plānota vienota Klientu apkalpošanas centra izveide un attīstīšana.

Īstermiņā realizējamies plāni un aktivitātes 2023. gada otrajā pusgadā.

 

Arī turpmāk kapitālsabiedrība veselības aprūpes jomā nodrošinās diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību traumatoloģijā. “Mūsu komanda ir šeit un tuvu ikvienam mūsu klientam ceļā uz labāku dzīves kvalitāti. Mēs radīsim risinājumus neplānotās dzīves situācijas, kas saistītas ar traumām un ierobežotu mobilitāti,” ar pozitīvu skatu nākotnē raugās S. Malceniece, Rīgas 2. slimnīcas pacientu aprūpes vadītāja.


Par Rīgas 2. slimnīcu

Rīgas 2. slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Daugavas kreisajā krastā, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstēšanu dažādām kaulu un locītavu slimībām.