Procesu digitalizēšana sterilizācijā palīdz pilnveidot darbplūsmu un uzlabot pacientu drošību - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Centrālās sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļas virsmāsa Inese Bekmane. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.

Procesu digitalizēšana sterilizācijā palīdz pilnveidot darbplūsmu un uzlabot pacientu drošību

28.11.2023. | Brigita Zutere, mārketinga un komunikācijas speciāliste

Veiksmīgas operācijas pamatā ir gan ārstniecības personāla profesionalitāte, gan tas, cik kvalitatīvi ir sagatavoti operācijas laikā izmantojamie instrumenti. Par šo jomu Rīgas 2. slimnīcā atbild Centrālās sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļa, kas ir pakāpeniski uzsākusi procesu digitalizāciju. Kopējās projekta izmaksas ir 15 000 EUR. Līdzatbalstu procesu digitalizācijai komercdarbībā 4 800 eiro apmērā sniegusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Centrālās sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļa veic atkārtoti lietojamo ķirurģiskā instrumentārija pilnu apstrādi, t.i., manuālo priekšapstrādi, automātisko mazgāšanu/dezinfekciju, pakošanu, komplektēšanu, sterilizāciju, uzglabāšanu, transportēšanu.

“Ejot vienā solī ar pasauli, pilnveidojam sterilizācijas un dezinfekcijas izsekojamības procesu, to digitalizējot. Galvenie procesa atslēgas vārdi – standartizēšana, efektivizēšana, caurspīdīgums, izsekojamība un pacientu drošība. Latvijas uzņēmuma izstrādātā programmatūra tiek pielāgota traumatoloģijas un ortopēdijas jomā, tādējādi senas iestrādnes pārnesot digitālā formātā. Atbilstoši LR likumdošanai visu šo procesu uzskaite līdz šim tiek veikta manuāli, katram procesam atsevišķi, ar roku pildot savus žurnālus,” komentē Inese Bekmane, Centrālās sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļas virsmāsa, uzsverot galvenos ieguvumus.

Pateicoties LIAA līdzatbalstam, ir iespējama darbplūsmas vienkāršošana –  iegādātas un uzstādītas datortehnikas iekārtas, svītru kodu lasītāji, printeri un instalēta atbilstoša programmatūra.

Līdzatbalsts nodrošināts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.4.i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” ietvaros.


Par Rīgas 2. slimnīcu

Rīgas 2. slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Daugavas kreisajā krastā, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstēšanu dažādām kaulu un locītavu slimībām.