RD izsludina metu konkursu par Rīgas 2. slimnīcas piebūves un esošās ēkas pārbūvi - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Rīgas 2. slimnīcas ēka no putna lidojuma. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.

RD izsludina metu konkursu par Rīgas 2. slimnīcas piebūves un esošās ēkas pārbūvi

09.10.2023. | RD Ārējās komunikācijas nodaļa

Rīgas dome (RD) ir izsludinājusi arhitektūras metu konkursu Rīgas 2. slimnīcas esošās ēkas pārbūvei un jaunas piebūves projektēšanai, informē RD Ārējās komunikācijas nodaļa.

Konkurss izsludināts, lai iegūtu “arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un ekonomiski pamatotu” metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkas piebūvei, kas savienota ar esošo slimnīcas ēku, kā arī mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošai esošās ēkas pārbūvei Ģimnastikas ielā 1 un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai.

Galvenais projektēšanas programmas uzdevums ir jauna korpusa – Traumatoloģijas un ortopēdijas centra – izveide Rīgas 2. slimnīcas teritorijā. Būvprojektam jāparedz iespēja būvniecības darbus īstenot vismaz divās kārtās, kur būvniecības pirmās kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt jauno korpusu – Traumatoloģijas un ortopēdijas centru, savukārt otrās kārtas ietvaros plānota esošās ēkas pārbūve un atjaunošana, nodrošinot slimnīcas darbības nepārtrauktību.

Meti jāiesniedz RD Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā līdz 2024. gada 11. janvārim. Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamais termiņš – sešas nedēļas pēc metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Kopējais konkursa godalgu fonds ir 30 000 EUR. Pirmajai vietai plānots piešķirt 14 000 eiro, otrajai – 8 000 eiro, bet trešajai – 4000 eiro. Plānots piešķirt arī divas veicināšanas godalgas katru 2000 EUR apmērā. Projektēšanas kopējās izmaksas tiek plānotas aptuveni 700 000 EUR.

Nolikums un projektēšanas programma ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā Ieinteresētie konkursa dalībnieki var iepazīties ar metu konkursa teritoriju Rīgas 2. slimnīcā, Ģimnastikas ielā 1, šī gada 24. oktobrī plkst. 11.00 un 14. novembrī plkst. 11.00.

Metu konkursa žūrijas sastāvā ir septiņi žūrijas locekļi: žūrijas komisijas priekšsēdētājs arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Jānis Dripe; SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis; Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš; Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas projektu vadītāja, sertificēta arhitekte Anna Vasiļjeva; Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve, sertificēta arhitekte Lolita Sarma; sertificēts arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Uldis Balodis; sertificēta arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības biedre Vita Rauhvargere.

 

Kā ziņots, pērn SIA “Rīgas 2. slimnīca” kapitālsabiedrības apgrozījums sasniedzot 9,9 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2021. gadu, neto apgrozījums pieauga par 900 000 eiro. Pērn ilgtermiņa ieguldījumi jeb pamatlīdzekļi pieauga par 38% jeb 556 000 eiro. 2022. gads tika noslēgts ar 334 000 EUR zaudējumiem.

Rīgas 2. slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Daugavas kreisajā krastā, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstēšanu dažādām kaulu un locītavu slimībām.