Slimnīcā darbu uzsākuši ārsti un speciālisti no Ukrainas - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētāja, traumatologa ortopēda Sandra Petroņa tikšanās ar ukraiņu ārstiem. No kreisās: dr. Oleksijs Dubiņins, dr. Oleksandrs Švidkijs, dr. Sandris Petronis un dr. Arturs Riabets. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs

Slimnīcā darbu uzsākuši ārsti un speciālisti no Ukrainas

08.08.2022. | Rīgas 2.slimnīca

Solidarizējoties ar Ukrainas tautu, komandā tiks uzņemti jauni kolēģi: traumatologi, ortopēdi, anesteziologi reanimatologi, vispārējās aprūpes māsas u.c. Rīgas 2. slimnīcas komanda ir gandarīta par iespēju sniegt vairākas darbavietas jomas speciālistiem, kuri uzsākuši darba gaitas Latvijas veselības aprūpes nozarē. 

​Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16. panta 2. daļu SIA “Rīgas 2. slimnīca” pēc vienošanās ar pacientu nodrošina ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un personāla komunikāciju abām pusēm pieņemamā un saprotamā valodā, kā arī ārstniecības personas sniegto tulkošanas pakalpojumu nepieciešamības gadījumā.

Atbilstoši 03.03.2022. pieņemtajam likumam “Ukrainas cilviliedzīvotāju atbalsta likums” ir noteikts, ka “ārstniecības personas (izņemot māsas, māsu palīgus) strādā attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi strādā reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi” (14. pants, 4. daļa).​