Rīgas 2. slimnīcā zināšanas apgūst topošie medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
RTU studentu lekcija par gūžas un ceļa locītavas endoprotezēšanu Rīgas 2. slimnīcā. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.

Rīgas 2. slimnīcā zināšanas apgūst topošie medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri

15.12.2023. | Rīgas 2.slimnīca

Jaunāko medicīnas tehnoloģiju pamatā ir starpdisciplinārs darbs un pētniecība. Sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Rīgas 2. slimnīca sniedz ieguldījumu arī medicīnas inženierijas un fizikas studentu apmācībā. 

Studiju kursa “Protēžu projektēšana” lekcijas studentiem šobrīd lasīja viesprofesors no Polijas. Lai iegūtu plašāku un praktiskāku skatījumu, tika piesaistīti arī vietējie nozares speciālisti. RTU studenti apmeklēja traumatoloģijā un ortopēdijā specializēto medicīnas iestādi, kur dr. Sandris Petronis, traumatologs, ortopēds, Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētājs, nolasīja lekcijas par gūžas un ceļa locītavas endoprotezēšanu un saistītajiem aspektiem.

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādu protēžu projektēšanas pamatprincipiem, pievēršot uzmanību materiālu izvēlei, stiprības un noturības aprēķiniem, kā arī biosaderības analīzei.


Par Rīgas 2. slimnīcu

Rīgas 2. slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Daugavas kreisajā krastā, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstēšanu dažādām kaulu un locītavu slimībām.