Starptautiskā sadarbība ar Rumāniju bagātina praktikantu un personāla pieredzi - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā
Bukarestes medicīnas skolas māszinību praktikanti. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.

Starptautiskā sadarbība ar Rumāniju bagātina praktikantu un personāla pieredzi

10.04.2024. | Brigita Zutere, mārketinga un komunikācijas speciāliste

Traumatoloģijā un ortopēdijā specializētā Rīgas 2. slimnīca pilda starptautiska mēroga mācību centra funkciju, regulāri uzņemot un sniedzot prakses iespējas dažādu valstu studentiem un topošajiem speciālistiem. Līdz šim ārstniecības iestādē ir uzņemtas četras Bukarestes medicīnas skolas māszinību praktikantu grupas. Kā prakses dalībnieki, tā pacientu aprūpes vadītāja dalās iespaidos par sekmīgo sadarbību.

Slimnīcā divu nedēļu klīniskajā praksē bija ieradušies četri aizrautīgi topošie veselības aprūpes speciālisti no Rumānijas medicīnas skolas Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila”Andrea M., Silvija, Valentīns un Andrea P.

Māszinību studentu grupa dalās savos iespaidos: “Mēs bijām ļoti saviļņoti par iespēju dzīvē noskatīties operāciju no sākuma līdz beigām, tas mums bija kaut kas jauns un ļoti interesants. Mēs novērtējam un priecājamies par dalību praksē, kur guvām gan priekšstatu par veselības aprūpes sistēmu, gan darbinieku klātbūtnē praktiski iemēģinājām roku dažādās procedūrās. Paldies par visu!”

Mums ir izveidojusies veiksmīga ilgstošāka sadarbība, kas ļauj organizēt studentu praksi, ņemot vērā iepriekšējo grupu atsauksmes un ierosinājumus. Novērtēju, ka Bukarestes medicīnas skolas vadība izvēlējusies mūsu valsti un mūsu slimnīcu. Domāju, ka līdzšinējā pieredze ir abpusēji pozitīva, jo kā traumatoloģijā un ortopēdijā specializēta slimnīca esam studentiem snieguši unikālu prakses pieredzi, proti, ielūkoties darbā operāciju zālēs – operāciju un anestēzijas māsu ikdienā, ko studenti savā studiju programmā prakses laikā nevar realizēt, turklāt arī būt plecu pie pleca ar pieredzējušiem traumatologiem, ortopēdiem, izzinot operāciju indikācijas un nianses,” tā uzsver Ilze Renemane, Rīgas 2. slimnīcas pacientu aprūpes vadītāja.

Prakses vadītāja I. Renemane ieskicē sadarbības ieguvumus: “Rīgas 2. slimnīcas komanda uzzināja vairāk arī par Rumānijas māsu profesionālās izglītības, kā arī veselības aprūpes sistēmu. Turklāt bija vērtīgi dzirdēt profesijas izvēles iemeslus gan pēc vidējās izglītības iegūšanas, gan mainot profesiju, tādējādi radās sajūta, ka māsu profesijas prestižs pieaug starptautiskā līmenī. Atsevišķām praktikantu grupām bija iespēja prakses laikā satikties arī ar Latvijas māsu studentiem, tādējādi salīdzināt iemaņas un zināšanas.”

“Ņemot vērā, ka studentiem notiek atlase, lai varētu piedalīties ERASMUS+ programmā, jūtama tiešām liela motivācija, zinātkāre un vēlme praktiski darboties,” savos novērojumos dalās I. Renemane.

Profesionālās izglītošanas projekta ERASMUS+ programmas prakses laikā (26.02. – 08.03.2024.) gan medicīnas personāls, gan studenti veicināja starptautisko sadarbību, zināšanu apmaiņu un profesionālo attīstību. Projekts Latvijā tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “EuroFortis”.

Bukarestes medicīnas skolas māszinību praktikanti ar prakses vadītājām. Attēls: Rīgas 2. slimnīcas fotoarhīvs.


Par Rīgas 2. slimnīcu

Rīgas 2. slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde Daugavas kreisajā krastā, kas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu gadījumos un plānveida ortopēdisko ārstēšanu dažādām kaulu un locītavu slimībām.